top of page

Spooky choose your own adventure

<a href=https://spookychooseyourownadventure.zapier.app/

target="_blank" style="text-decoration: underline">https://spookychooseyourownadventure.zapier.app/

1 nov. 2023

En interaktiv spökhistoria

Spooky Choose Your Own Adventure Reading Bot är en skräckinjagande chatbot skapad av Zapier, som tar användaren på en personlig resa genom sina djupaste rädslor genom att ställa en serie frågor och ge val baserade på användarens svar.


Såhär kan man använda Spooky Choose Your Own Adventure Reading Bot i skolan:


  • Stimulera kreativt tänkande genom att låta eleverna utforska olika berättelser och utfall.

  • Analysera och diskutera element av skräck och äventyr i klassrummet.

  • Utveckla kritiskt tänkande genom att utvärdera och reflektera över beslut tagit under äventyret.


Upptäck en värld av interaktiv skräck och äventyr här https://spookychooseyourownadventure.zapier.app/

bottom of page