top of page

29 mars 2024

- Skapa musik med hjälp av AI

Sonauto.ai är en AI-baserad musiktjänst som möjliggör skapandet av unika musikstycken med hjälp av beskrivningar eller prompts. Genom att ange en önskad artiststil eller musikgenre, kan användare generera en egen låt på ungefär en och en halv minut. Tjänsten erbjuder ett innovativt sätt för lärare och elever att utforska musikskapande och ljudgestaltning utan traditionella musikinstrument eller förkunskaper i komposition.

  • För pedagogisk användning:

    • Skapa unika bakgrundsspår för skolprojekt eller presentationer.

    • Använda i musikundervisningen för att utforska olika musikgenrer och artisters stil.

    • Stimulera kreativt skrivande genom att skapa musik som inspirerar till berättelser eller poesi.

    • Integrera i ämnesövergripande projekt, där eleverna kan skapa musik som reflekterar historiska epoker eller litterära verk.

Sammanfattning: Sonauto.ai erbjuder ett enkelt och tillgängligt sätt att skapa anpassad musik med AI, vilket öppnar upp nya pedagogiska möjligheter inom musik och kreativt skapande.

bottom of page