top of page

SDXL 1.0

31 juli 2023

Grym bildgenerator som är gratis!

Stable Diffusion XL (SDXL) är den senaste AI-modellen för bildgenerering som kan skapa realistiska ansikten, läsbar text inom bilderna och bättre bildkomposition, allt medan den använder kortare och enklare prompts. SDXL kan generera bildvariationer med hjälp av bild-till-bild-promptning, inpainting (omtänkande av valda delar av en bild) och outpainting (skapande av nya delar som ligger utanför bildgränserna). SDXL är för närvarande tillgängligt via DreamStudio och andra bildgenereringsappar som NightCafe Studio och ClipDrop.


Användning i undervisningssammanhang


  • Skapa konst och berättelser i klassrummet: Lärare kan använda SDXL för att skapa unika konstverk och berättelser för sina lektioner. Detta kan vara ett roligt och engagerande sätt att introducera eleverna till konst, kreativt skrivande och AI.

  • Förbättra digital kompetens: Genom att använda SDXL kan eleverna utveckla viktiga digitala färdigheter, inklusive att arbeta med AI och digitalt innehållsskapande. Detta kan vara särskilt värdefullt i en allt mer digital värld.

  • Kreativt berättande: SDXL kan användas för att skapa unika visuella berättelser. Eleverna kan använda AI för att generera bilder och texter som kompletterar deras berättelser och presentationer.

  • Forskning och utforskning: SDXL kan också användas som ett forskningsverktyg, vilket gör det möjligt för eleverna att utforska och lära sig om de senaste framstegen inom AI och maskininlärning.


För att börja använda SDXL, kan du ladda ner modellen från HuggingFace eller prova SDXL online på Discord eller på ClipDrop.bottom of page