top of page

SciSpace

20 aug. 2023

Chatta med vetenskapliga uppsatser eller skapa läromedel utifrån den senaste forskningen

 1. Presentation av tjänsten: Typeset.io, även känt som SciSpace, är en webbtjänst som erbjuder AI-drivna verktyg för att hjälpa forskare och studenter att förstå vetenskapliga PDF-dokument bättre. Genom att använda SciSpace Copilot kan användare ladda upp vetenskapliga artiklar, markera text och få förklaringar eller sammanfattningar av innehållet. Tjänsten kan även svara på följdfrågor för att ge djupare insikt i ämnet. Dessutom kan användare spara anteckningar direkt från PDF-filen eller från Copilots svar.

  Förslag på användning som lärare:

  • Förberedelser: Lärare kan använda SciSpace för att snabbt förstå komplexa vetenskapliga artiklar när de förbereder lektioner. Istället för att spendera timmar på att läsa och tolka, kan de få en sammanfattning och förklaring på några minuter.

  • Skapande av material: När lärare skapar studiematerial kan de använda SciSpace för att extrahera viktig information, sammanfattningar och förklaringar från vetenskapliga artiklar, vilket gör det enklare att skapa lättförståeliga lektionsplaner och handouts.

  • Interaktion med elever: Under lektionstid kan lärare använda SciSpace för att snabbt svara på elevernas frågor om vetenskapliga ämnen. Om en elev har en fråga om en specifik vetenskaplig artikel eller koncept, kan läraren snabbt ladda upp artikeln till SciSpace och få en förklaring.

  • Förtydligande: Om en elev har svårt att förstå ett specifikt avsnitt i en vetenskaplig artikel, kan läraren markera det avsnittet i SciSpace för att få en enklare förklaring eller sammanfattning, vilket kan hjälpa eleven att förstå bättre.

  • Bildstöd: SciSpace kan användas för att extrahera viktiga diagram, tabeller och bilder från vetenskapliga artiklar, vilket kan användas som visuellt stöd under lektioner.

Genom att integrera SciSpace i undervisningen kan lärare dra nytta av AI för att göra vetenskaplig forskning mer tillgänglig och förståelig för sina elever.
bottom of page