top of page

6 jan. 2024

Bildgenerator som kan skapa konsekventa karaktärer

Scenario är ett AI-baserat verktyg som primärt fungerar som en bildgenerator, speciellt utformad för att skapa konsekventa spelresurser såsom karaktärer och miljöer. Det unika med Scenario är dess förmåga att generera bilder som håller sig till en konsekvent stil, vilket är särskilt användbart för att skapa karaktärer och andra visuella element som passar ihop estetiskt.

För lärare och elever som är intresserade av digital konst och spelutveckling, erbjuder Scenario följande möjligheter:


  1. Konsekvent Karaktärsskapande: Generera konsekventa karaktärsbilder som passar in i ett specifikt speluniversum eller konstnärlig stil.

  2. Kreativ Frihet: Utforska olika estetiska riktningar och skapa unika visuella uttryck.

  3. Utbildning i Digital Konst: Använd verktyget som en del av digital konst- och designutbildning, för att lära sig om stilistiska aspekter och visuell komposition.

  4. Projektbaserat Lärande: Integrera Scenario i projektbaserade läroplaner för att utveckla och presentera digitala skapelser.


Som en sammanfattning: Scenario är en mångsidig bildgenerator som kan användas för att skapa konsekventa och stilistiskt enhetliga spelresurser, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för lärare och elever inom områdena digital konst och spelutveckling.bottom of page