top of page

31 juli 2023

Videogenerator. Skapa ett klipp från en prompt eller en text som du klistrar in.

Rizzle är en social videoapp som låter användare skapa och titta på korta videoklipp. Appen har en mängd olika funktioner som gör det enkelt att skapa och redigera videor. Du kan använda Rizzle för att skapa videor om allt från Andra världskriget till svarta hål.


Förslag på användning i undervisningssammanhang


  1. Skapa korta lektioner: Lärare kan använda Rizzle för att skapa korta, engagerande videolektioner om olika ämnen. Dessa kan sedan delas med eleverna för att komplettera den vanliga undervisningen.

  2. Elevernas presentationer: Uppmuntra eleverna att använda Rizzle för att skapa sina egna korta videopresentationer om ett visst ämne. Detta kan vara ett roligt och kreativt sätt för eleverna att visa vad de har lärt sig.

  3. Förbättra digital kompetens: Att använda Rizzle kan hjälpa eleverna att utveckla sina digitala färdigheter, inklusive videoredigering och innehållsskapande. Detta kan vara särskilt värdefullt i en allt mer digital värld.

  4. Föräldraengagemang: Lärare kan använda Rizzle för att skapa korta videor som ger föräldrar en inblick i vad som händer i klassrummet. Detta kan bidra till att öka föräldraengagemanget och förståelsen för vad deras barn lär sig.

bottom of page