top of page

Preceden Timeline Maker

17 sep. 2023

Skapa tidslinjer med hjälp av AI

Preceden är en webbaserad tidslinjeskapare som låter användare generera tidslinjer antingen manuellt eller med hjälp av AI. Verktyget är mångsidigt och kan användas för en rad ändamål, inklusive projektplanering, skoluppgifter, fiktivt skrivande och juridiska ärenden. Det erbjuder också avancerade funktioner som drag-and-drop, zoomning och anpassningsbara teman. Förslag på användning för lärare:

  • Projektplanering: Använd Preceden för att skapa en översiktlig plan för kommande skolprojekt eller evenemang.

  • Historisk Undervisning: Skapa tidslinjer för att visualisera historiska händelser och hjälpa eleverna att förstå deras sammanhang.

  • Fiktivt Skrivande: Uppmuntra eleverna att använda Preceden för att planera berättelser eller skrivprojekt, vilket hjälper dem att strukturera sina idéer.


Preceden är ett kraftfullt verktyg för att skapa tidslinjer, vilket kan vara särskilt användbart för lärare som vill visualisera komplex information på ett enkelt och överskådligt sätt.


bottom of page