top of page

Polyglotmedia

6 sep. 2023

Skapa glosövningar och hitta resurser. För språklärare

Polyglot Media är en webbplats som fokuserar på språkinlärning och erbjuder en rad AI-verktyg för att underlätta processen. Dessa verktyg inkluderar "Vocabulary Lesson Generator," "Vocabulary List Generator," "Resource Finder," "Grammar Lesson Generator," och "Reading Exercise Generator."


Förslag på användning för lärare:

  • Vokabulärträning: Använd "Vocabulary Lesson Generator" och "Vocabulary List Generator" för att skapa anpassade vokabulärlektioner och listor för dina elever.

  • Resursupptäckt: Med "Resource Finder" kan du hitta lämpliga läromedel och resurser för att komplettera din undervisning.

  • Grammatik och Läsning: Använd "Grammar Lesson Generator" och "Reading Exercise Generator" för att skapa grammatikövningar och läsövningar som är anpassade till dina elevers nivå och behov.


Polyglot Media erbjuder en rad AI-verktyg som kan vara mycket användbara för lärare, särskilt de som undervisar i språk.

bottom of page