top of page

1 sep. 2023

Chat GPT, Bard, Bing,Claude och en massa mer. De flesta chatbotar på ett ställe

Poe AI är en AI-driven chattbot-webbapplikation som utvecklats av Quora. Plattformen erbjuder en rad olika chattbotar, inklusive Sage, Claude+, Claude Instant, ChatGPT, Dragonfly, Bard, Bing och NeevaAI. Poe AI skiljer sig genom att erbjuda användarna möjligheten att skapa sina egna personliga botar med hjälp av fördefinierade prompts.


Förslag på användning för lärare:


  • Interaktiv Undervisning: Använd Poe AI för att skapa interaktiva och engagerande lektioner. Du kan skapa egna prompts för att generera diskussionsämnen eller frågor.

  • Forskning och Information: Använd botar som Sage och NeevaAI för att snabbt hitta information eller svar på komplexa frågor som kan vara relevanta för lektionen.

  • Kreativ Skrivning: Lärare kan använda Poe AI för att hjälpa eleverna att generera kreativt innehåll, som essäer eller berättelser, baserat på specifika prompts.

  • Språkundervisning: Använd botar som ChatGPT för att generera exempelmeningar eller dialoger som kan användas i språkundervisning.Poe AI erbjuder en unik och mångsidig plattform som kan vara särskilt användbar för lärare som söker att integrera AI i sin undervisning.

bottom of page