top of page

Pikalabs

31 juli 2023

Text-till-video utan begränsningar

Pika Labs är ett innovativt verktyg som låter dig förverkliga dina idéer genom att helt omvandla din text till video.

Användning i undervisningssammanhang


  1. Skapa lektionsvideor: Lärare kan använda Pika Labs för att skapa engagerande videor för sina lektioner. Genom att använda AI kan lärare snabbt och enkelt omvandla sina lektionsplaner till videor.


  2. Förbättra elevernas presentationer: Uppmuntra eleverna att använda Pika Labs för att skapa videopresentationer för sina projekt. Detta kan hjälpa dem att utveckla sina presentationstekniker och digitala färdigheter.

  3. Förbättra läs- och skrivfärdigheter: Genom att omvandla text till video kan eleverna förbättra sina läs- och skrivfärdigheter. Detta kan också hjälpa dem att bättre förstå och behålla information.

  4. Förbättra digital kompetens: Genom att använda Pika Labs kan eleverna utveckla viktiga digitala färdigheter, inklusive att arbeta med AI och maskininlärning. Detta kan vara särskilt värdefullt i en allt mer digital och teknikdriven värld.bottom of page