top of page

1 okt. 2023

En personligare chatbot


Pi.ai är en personlig AI-assistent som är designad för att vara stödjande, smart och tillgänglig när som helst. Användare kan be Pi om råd, svar eller helt enkelt diskutera vad som helst som ligger på deras sinne.


Såhär kan tjänsten användas i skolan:


- Personlig Studiehjälp: Elever kan använda Pi för att få hjälp med studierelaterade frågor och utmaningar.

- Rådgivning: Lärare och elever kan söka råd för att hantera olika situationer, både akademiska och personliga.

- Engagerande Diskussioner: Skapa engagerande diskussioner och utforska olika ämnen med Pi:s hjälp.

- Utveckla Kommunikationsfärdigheter: Elever kan öva sina kommunikationsfärdigheter genom att interagera med Pi.

- Tillgänglig Hjälp: Pi är tillgänglig när som helst, vilket kan vara användbart för elever som behöver hjälp utanför skoltid.

- Utforska AI-teknologi: Ge eleverna en förståelse för AI-teknologi genom praktisk interaktion med Pi.


Sammanfattning: [Pi.ai](https://pi.ai) erbjuder en personlig AI-assistent som kan vara en värdefull resurs för både lärare och elever, genom att tillhandahålla råd, svar och en möjlighet att utforska och diskutera olika ämnen på ett engagerande och stödjande sätt.

bottom of page