top of page

OpenUni.Ai

20 aug. 2023

Chatta med en föreläsning. Ladda upp eller leta efter Universitetsföreläsningar och få dem sammanfattade eller förklarade

OpenUni.AI är ett kostnadsfritt och öppen källkods-verktyg som är utformat för att "titta" på föreläsningar åt dig. Tidigare var detta känt som KTH-GPT. OpenUni ger studenter möjligheten att ställa frågor om vilken föreläsning som helst med hjälp av GPT-3-modellen. Plattformen erbjuder en funktion där studenter kan ladda upp bilder av uppgifter, föreläsningsbilder eller laborationer för att få hjälp. Dessutom har OpenUni.AI en databas med föreläsningar som den redan har "sett", vilket gör det möjligt för användare att söka efter specifika föreläsningar och ämnen.


Förslag på användning i undervisningen:

  • Förberedelser: Lärare kan använda OpenUni.AI för att snabbt förstå innehållet i en föreläsning eller för att förbereda sig inför en lektion. Genom att ladda upp material kan de få en översikt och förståelse för ämnet på kort tid.

  • Stöd för elever: Elever som har svårt att förstå vissa delar av en föreläsning kan använda OpenUni.AI för att ställa klargörande frågor. Detta kan vara särskilt användbart för elever som behöver extra stöd eller för dem som kanske har missat en lektion.

  • Interaktivt lärande: Lärare kan uppmuntra elever att använda plattformen som ett komplement till traditionella läromedel. Genom att ställa frågor och interagera med AI kan eleverna utforska ämnet djupare och på egen hand.

  • Språkstöd: Med stöd för både engelska och spanska kan lärare som undervisar i dessa språk dra nytta av OpenUni.AI för att ge sina elever ytterligare resurser och stöd.

OpenUni.AI erbjuder en innovativ lösning för dagens digitala lärandemiljö, och dess AI-drivna funktioner kan vara till stor hjälp för både lärare och elever.

bottom of page