top of page

Open Playground - Nat.dev

1 sep. 2023

Mixtra, labba och lek med olika inställningar och olika chatbotar


OpenPlayground stöder flera olika modeller från OpenAI (Chat GPT), Anthropic (Claude), Cohere, Forefront, Aleph Alpha, Replicate, Banana och llama.cpp. Det erbjuder en fullständig användargränssnitt för att testa dessa modeller, inklusive möjligheten att justera parametrar och jämföra modeller sida vid sida.


Förslag på användning för lärare:


  • Forskning och undersökning: Lärare kan använda OpenPlayground för att utforska olika språkmodeller och deras kapabiliteter, vilket kan vara användbart för att förstå hur AI kan appliceras i undervisningssammanhang.

  • Interaktiv undervisning: Plattformen kan användas för att skapa interaktiva lektioner där eleverna får möjlighet att experimentera med olika AI-modeller och förstå deras styrkor och svagheter.

  • Teknisk förståelse: För lärare som undervisar i tekniska ämnen kan OpenPlayground vara ett utmärkt verktyg för att förklara komplexa koncept relaterade till maskininlärning och naturlig språkbehandling.OpenPlayground erbjuder en unik möjlighet för lärare att djupt utforska och förstå de olika aspekterna av språkmodeller och deras tillämpningar.

bottom of page