top of page

21 jan. 2024

Textäventyr och skrivhjälp vid skönlitterärt skrivande

NovelAI är en månadsprenumerationstjänst som erbjuder AI-assisterat författande och berättande. Det är en AI-driven lekplats för fantasi, där användare kan skapa unika historier, illustrera spännande berättelser, eller bara experimentera utan censur eller begränsningar. Plattformen använder avancerade AI-algoritmer för att skapa texter som speglar användarens stil och perspektiv, och den inkluderar även kraftfulla bildgenereringsmodeller för att visualisera karaktärer och ögonblick från berättelserna.

Användningsområden för lärare och elever:

  1. Skapa och utforska interaktiva berättelser och textäventyr för att utveckla kreativt skrivande.

  2. Använda AI för att generera idéer och inspirera till nya skrivprojekt.

  3. Integrera i språkundervisning för att förbättra skrivfärdigheter och ordförråd.

  4. Skapa anpassade lärresurser och berättelser som stödjer lektionsplaner.

  5. Använda bildgenerering för att visualisera litterära karaktärer och scener i undervisningen.

Sammanfattning: NovelAI är ett mångsidigt verktyg för AI-assisterat skrivande och berättande som erbjuder både text- och bildgenerering, vilket kan vara en kreativ tillgång för lärare och elever i skolmiljön.

bottom of page