top of page

Narraive

31 juli 2023

AI-genererade textäventyr med flervalsalrernativ

Narraive är en webbaserad tjänst som kombinerar kraften i AI-genererad text och bildskapande för att erbjuda en unik och fördjupande upplevelse. I detta interaktiva berättarspel blir du huvudpersonen i din egen historia. Du bestämmer vem du är och var historien äger rum. AI:n genererar en berättelse, men din karaktär kommer att ställas inför svåra beslut. Det är du som väljer vilken väg du ska ta.


Som lärare kan du använda Narraive på flera sätt:

  • Kreativt skrivande: Narraive kan vara ett utmärkt verktyg för att stimulera elevernas kreativa skrivande. Eleverna kan skapa sina egna berättelser och se hur de utvecklas baserat på de val de gör. Detta kan hjälpa dem att förstå konceptet med berättarstrukturer och hur olika val kan påverka en berättelses utfall.

  • Interaktivt lärande: Narraive kan användas för att skapa engagerande och interaktiva berättelser för att illustrera olika ämnen eller koncept i klassrummet. Till exempel kan en lärare skapa en berättelse som utforskar ett historiskt händelseförlopp eller en vetenskaplig process, och låta eleverna interagera med berättelsen för att lära sig mer om ämnet.


Du hittar Narraive på deras hemsida https://narraive.com

bottom of page