top of page

30 dec. 2023

Skapa tidslinjer med AI

MyLens är ett kostnadsfritt AI-verktyg som med enkelhet skapar detaljerade tidslinjer för olika ämnen med bara ett klick. Verktyget är mångsidigt och kan hantera ämnen som historia, teknologisk utveckling eller nästan vilket inspelat evenemang som helst. Denna tjänst är ett praktiskt sätt för lärare och elever att visuellt utforska och koppla samman olika historiska händelser​​​​.

Användningsområden i utbildning och planering:


  • Lärare kan skapa interaktiva tidslinjer för att visualisera historiska epoker eller vetenskapliga framsteg.

  • Elever kan använda MyLens för att utforska överlappande händelser i olika historiska sammanhang, vilket kan ge en djupare förståelse för globala samband.

  • Tidslinjer kan fungera som ett stöd i forskningsprojekt eller vid analys av texter och dokument​​.

  • MyLens kan vara ett hjälpmedel i klassrummet för att skapa en gemensam grund för diskussioner kring historiska ämnen.

  • Verktyget erbjuder ett sätt för studenter att presentera sina forskningsresultat på ett visuellt tilltalande och sammanhängande sätt​​.

Sammanfattningsvis erbjuder MyLens en enkel och användarvänlig plattform för att skapa tidslinjer som kan berika lärandet och undervisningen med visuella och interaktiva element.

bottom of page