top of page

16 okt. 2023

Plattform för Bildspelsgenerering med AI

MotionIt.ai är en plattform som använder artificiell intelligens för att skapa bildspel och videor. Den är designad för att hjälpa användare att snabbt och effektivt skapa presentationer. Plattformen tillåter export av bildspel till Google Slides samt nedladdning som PowerPoint (PPTX) eller PDF-fil.

Förslag på användning för lärare:

  • Bildspelsdesign: Med MotionIt.ai kan lärare generera bildspel utan att behöva fokusera på designaspekter.

  • Bildval: Plattformen väljer bilder baserat på innehållet i presentationen.

  • Dokumentomvandling: Lärare kan ladda upp dokument och omvandla dem till bildspel.

MotionIt.ai kan vara ett hjälpmedel för lärare som behöver skapa presentationer på ett effektivt sätt med hjälp av AI.

bottom of page