top of page

18 jan. 2024

Chattbotar som inte kräver inloggning :)

Mizou.com är en plattform som erbjuder AI-drivna chattbotar för att handleda, bedöma och betygsätta studenter i 50 olika språk. Dessa chattbotar kan skapas baserat på instruktioner, resurser och bedömningskriterier som lärare tillhandahåller, samtidigt som studenternas data skyddas. Plattformen är gratis för lärare och inkluderar en rad olika interaktiva och pedagogiska verktyg som är populära inom utbildningsgemenskapen.

Användningsområden i undervisning:

  1. Skapa anpassade chattbotar för att underlätta undervisning och bedömning i olika ämnen och språk.

  2. Använda chattbotar för interaktiva quiz och övningar, som stärker elevernas förståelse och engagemang.

  3. Integrera chattbotar för att underlätta distansundervisning och självstudier.

  4. Använda plattformens verktyg för att skapa kreativa skrivövningar och berättelser.

  5. Skydda studenternas data samtidigt som effektiva undervisningsmetoder tillhandahålls.

Sammanfattning: Mizou.com erbjuder innovativa och anpassningsbara AI-chattbotar som är ett effektivt verktyg för att förbättra och diversifiera undervisningen i moderna skolmiljöer.

bottom of page