top of page

Midjourney

20 juli 2023

Den mest kompetenta bildgenerator. Kostar dock

Midjourney är en generativ AI-tjänst som skapar bilder baserat på naturligt språk. Tjänsten är skapad av Midjourney, Inc. och är en av flera AI-bildgenererande verktyg som har dykt upp på senare tid[1][10]. Midjourney skapar bilder från beskrivningar, kallade "prompts", som liknar OpenAI's DALL-E och Stable Diffusion[1]. Tjänsten är enkel att använda och kan användas för att skapa anpassade bilder från enkla textbeskrivningar[2][13].


Här är några konkreta förslag på hur du kan använda Midjourney som lärare:

- Skapa anpassade bilder för att förtydliga och stödja inlärning, t.ex. genom att skapa bilder av historiska platser eller vetenskapliga fenomen[9].

- Använd Midjourney för att skapa bildstöd för elever med särskilda behov, t.ex. genom att skapa bilder av tecken eller symboler[3].

- Skapa anpassade bilder för att illustrera texter eller skapa material till undervisningen, t.ex. genom att skapa bilder av karaktärer eller scener från en bok[13].

Du hittar Midjourney på deras hemsida: https://www.midjourney.com/

Citations:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Midjourney

[2] https://docs.midjourney.com/docs/quick-start

[3] https://mpost.io/sv/University-of-Hong-Kong-integrerar-ai-verktyg-i-undervisningen/

[4] https://www.midjourney.com

[5] https://www.adobe.com/se/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-midjourney.html

[6] https://www.unite.ai/sv/beh%C3%A4rska-ai-art-en-kortfattad-guide-till-midjourney-och-snabb-ingenj%C3%B6rskonst/

[7] https://www.midjourney.org

[8] https://youtube.com/watch?v=90tXPbyRGS8

[9] https://textcortex.com/sv/post/advantages-of-ai-in-education

[10] https://www.sciencefocus.com/future-technology/midjourney

[11] https://youtube.com/watch?v=VUDjpOY3YeE

[12] https://www.vilarare.se/nyheter/ai/undvik-inte-ai--lar-dig-hantera-den/

[13] https://www.elegantthemes.com/blog/design/midjourney-ai-art

[14] https://youtube.com/watch?v=jytmYCC5OtE

[15] https://sites.google.com/skola.goteborg.se/digitaliseringubf/kompetens-anvandning/ai-och-skola

[16] https://kvartal.se/artiklar/mysteriet-med-den-finska-skolan/

[17] https://universitetslararen.se/2023/06/01/fler-larosaten-behover-riktlinjer-for-studenternas-ai-anvandning/

[18] https://ahaslides.com/sv/blog/generative-ai/

bottom of page