top of page

Literally anything

17 sep. 2023

Skapa spel, appar, program med hjälp av en prompt

Literally Anything är en AI-baserad skaparverktyg utvecklad av Big Human. Det låter användare bygga olika typer av appar, spel, widgets eller digitala tjänster direkt i sin webbläsare genom att använda textkommandon. Verktyget verkar dock vara i ett tidigt skede, och det finns en notis om att användare kan stöta på felmeddelanden.

Förslag på användning för lärare:

  • Programmeringsundervisning: Använd Literally Anything som ett introduktionsverktyg för att lära eleverna grunderna i apputveckling och programmering.

  • Kreativa Projekt: Låt eleverna använda verktyget för att skapa egna digitala projekt, som spel eller interaktiva presentationer.Digital

  • Kompetens: Integrera Literally Anything i undervisningen för att förbättra elevernas digitala färdigheter och förståelse för teknologi.


Literally Anything erbjuder en unik möjlighet att utforska apputveckling och programmering på ett enkelt och tillgängligt sätt, vilket kan vara en värdefull resurs för lärare.


bottom of page