top of page

Skapa flashcards och quiz av texter eller dokument

KardsAI är en tjänst som använder AI för att skapa Flashcards från PDF-dokument, text eller valfria förfrågningar, vilket gör studerandet mer effektivt och flexibelt. Genom att omvandla innehåll till lättlästa blixtkort hjälper KardsAI användare att spara tid, förbättra långtidsminnet med hjälp av ett algoritm för upprepad repetition, och stödjer lärande av alla ämnen. Appen är särskilt användbar för lärare och elever för att snabbt skapa studiematerial och anpassa sitt lärande efter egna behov.

  • Användningsområden i undervisningen:

    • Omvandla kursmaterial och läroböcker till blixtkort för snabb översyn.

    • Skapa anpassade studiekort för språkinlärning eller andra ämnen.

    • Engagera elever i självgående lärande med hjälp av AI-genererade quiz.

    • Spåra framsteg och förbättra minnesretention med hjälp av upprepad repetition.

KardsAI revolutionerar sättet vi skapar och använder studiematerial, vilket gör det möjligt för användare att lära sig effektivare och på sina egna villkor.

bottom of page