top of page

Jenni.ai

14 juli 2023

AI-skrivhjälp med möjlighet att automatiskt källhänvisa

Jenni.ai är ett AI-skrivassistentverktyg som hjälper användare att skriva bättre text. Verktyget kan hjälpa användare med allt från att komma på idéer till att redigera och slutföra text. Jenni.ai är fortfarande under utveckling, men det har potential att bli ett värdefullt verktyg för lärare och elever.

Här är några exempel på hur Jenni.ai kan användas i skolan:


  • Hjälpa elever att komma på idéer för sina skrivuppgifter. Jenni.ai kan hjälpa elever att komma på idéer för sina skrivuppgifter genom att generera listor med ord, fraser och idéer. Detta kan vara särskilt användbart för elever som har svårt att komma på idéer eller som känner sig fastna i sina skrivuppgifter.

  • Hjälpa elever att redigera och slutföra sina skrivuppgifter. Jenni.ai kan hjälpa elever att redigera och slutföra sina skrivuppgifter genom att ge feedback på språkanvändning, grammatik och stavning. Detta kan vara särskilt användbart för elever som behöver hjälp med att förbättra sina skrivfärdigheter.

  • Hjälpa elever att lära sig om olika skrivstilar och format. Jenni.ai kan hjälpa elever att lära sig om olika skrivstilar och format genom att generera exempel på olika typer av text. Detta kan vara särskilt användbart för elever som behöver hjälp med att utveckla sin skrivstil.


Jenni.ai är fortfarande under utveckling, men det har potential att bli ett värdefullt verktyg för lärare och elever. Verktyget kan hjälpa elever att förbättra sina skrivfärdigheter, komma på idéer och slutföra sina skrivuppgifter.

bottom of page