top of page

Ideogram

21 sep. 2023

Bildgenerator som klarar att generera text.

Ideogram.ai är en webbtjänst som använder generativ AI för att omvandla text till bilder. Tjänsten är utformad för att främja kreativitet och gör det möjligt att generera en mängd olika bildstilar, inklusive illustrationer, typografi och mycket mer. Ideogram.ai har en diversifierad uppsättning av bildstilsetiketter och stöder många teckensnitt och textstilar.


Förslag på användning för lärare:

  • Kreativa Projekt: Lärare kan använda Ideogram.ai för att hjälpa elever att omvandla sina textbaserade idéer till visuella koncept, vilket kan vara särskilt användbart i ämnen som konst och design.

  • Förstärkning av Lektionsmaterial: Använd tjänsten för att skapa visuella hjälpmedel som kompletterar lektionsplaner och gör komplexa begrepp mer förståeliga.

  • Interaktiv Undervisning: Lärare kan använda Ideogram.ai för att skapa interaktiva och engagerande presentationer som inkluderar AI-genererade bilder.

  • Språkundervisning: I språkklasser kan lärare använda tjänsten för att omvandla ord och fraser till bilder, vilket kan hjälpa eleverna att förstå och minnas nya ord och begrepp bättre.


Ideogram.ai erbjuder en unik möjlighet för lärare att integrera AI-genererade bilder i sin undervisning, vilket kan förbättra både inlärning och engagemang.bottom of page