top of page

10 maj 2024

Visuell brainstorming med AI

IdeaMap är ett AI-drivet verktyg för visuell brainstorming som syftar till att förbättra kreativitet och produktivitet. Det erbjuder en plattform för att organisera tankar och idéer genom visuella mind maps, vilket effektiviserar brainstormingprocessen.

Användningsområden i undervisningen:

Skapa mind maps: Användare kan skapa visuella representationer av idéer och koncept genom mind maps, vilket hjälper till att koppla samman ämnen på ett strukturerat sätt.


Anpassning: Tjänsten erbjuder anpassningsmöjligheter som gör det möjligt för användare att lägga till bilder, videor och flera mind maps till sina skapelser.


Samarbete: Verktyget underlättar teamsamarbete genom funktioner för delning och diskussion av idéer, inklusive en inbyggd chattfunktion för smidig kommunikation.


Sammanfattning: IdeaMap är ett användarvänligt och AI-drivet verktyg för visuell brainstorming. Med funktioner som anpassningsbara mind maps, sökning, samarbete och exportalternativ främjar det kreativitet och produktivitet i undervisningen. Appen är tillgänglig gratis på iOS och Android, med omfattande support och resurser från företaget bakom.

bottom of page