top of page

Grobots.ai

1 okt. 2023

Färdigpromptade Chatbotar för lärande


Grobots.ai är en tjänst som syftar till att förbättra undervisningen genom att erbjuda personaliserade utbildningsupplevelser för elever med hjälp av ChatGPT. Tjänsten låter lärare skapa anpassade bots som kan hjälpa elever med olika ämnen och färdigheter.


Såhär kan tjänsten användas i skolan:


- Förbättra skrivfärdigheter: Med Biblio-Bot kan eleverna utmana sig själva att förbättra sin skrivförmåga genom att skicka in stycken och få feedback.

- Studera evolution: Darwin-bot presenterar scenarier om evolution och utvärderar elevernas svar.

- Möta en litterär karaktär: Romeo-Bot simulerar en fiktiv karaktär och låter eleverna diskutera Capulets och Montagues fejd med Shakespearean-språk.

- Lära sig om historia: Mecha-Churchill simulerar Winston Churchill och ger insikter om händelserna som ledde till andra världskriget.

- Lära sig fotografi: Photron-bot hjälper eleverna att bli fotografiexperter.

- Förbättra argumentationsfärdigheter: Robo-Coach hjälper eleverna att skärpa sina argument med en debattcoach.


Sammanfattning: Grobots.ai är en innovativ tjänst som utnyttjar AI för att skapa anpassade utbildningsbotar, vilket möjliggör en personlig och engagerande inlärningsupplevelse för elever inom en mängd olika ämnen och färdigheter.

bottom of page