top of page

GeniePT

1 sep. 2023

Förbättra dina promptar

GeniePT är en webbtjänst som syftar till att förbättra prompter. Det bör noteras att denna tjänst inte är associerad med ChatGPT eller OpenAI


Förslag på användning för lärare:


  • Förbättra frågeställningar: Lärare kan använda GeniePT för att förbättra de frågeställningar eller prompter de använder i klassrummet, vilket kan leda till mer engagerande och tankeväckande diskussioner.

  • Undervisningsmaterial: Använd tjänsten för att skapa eller förbättra prompter för skrivövningar, diskussioner eller projekt.

bottom of page