top of page

Falcon 180B

17 sep. 2023

Falcon 180B är en språkmodell utvecklad av TII. Med 180 miljarder parametrar är det den största öppet tillgängliga språkmodellen och har tränats på en enorm datamängd om 3,5 biljoner tokens. Modellen är särskilt framstående inom naturliga språkuppgifter och kan användas kommersiellt under vissa restriktiva villkor.

Förslag på användning för lärare:

  • Språkundervisning: Använd Falcon 180B för att generera exempeltexter eller övningar i språkundervisning.

  • Forskningsstöd: Lärare kan använda modellen för att snabbt sammanfatta forskningsartiklar eller generera idéer för undervisningsmaterial.

  • Interaktiv Undervisning: Använd modellen i en chatbot-format för att simulera diskussioner eller frågesporter i klassrummet.


Falcon 180B erbjuder en rad möjligheter för lärare att integrera avancerad AI-teknik i sin undervisning, från att förbättra språkinlärning till att stödja forskning och interaktiv undervisning.


bottom of page