top of page

Edpuzzle

28 juli 2023

Videoquiz. Hitta ett youtube-klipp och låt AI generera passande frågor på olika tidpunkter i klippet

Edpuzzle är en plattform som låter lärare skapa interaktiva videolektioner för sina elever. Med Edpuzzle kan lärare ta vilken video som helst från internet och omvandla den till en skräddarsydd lektion genom att infoga frågor och andra interaktiva element direkt i videon. Denna funktion säkerställer att eleverna är engagerade och förstår innehållet i videon. Dessutom erbjuder Edpuzzle detaljerad data och analys av elevernas prestationer, vilket gör det möjligt för lärare att anpassa sin undervisning baserat på elevernas behov.


Användning i undervisningssammanhang med fokus på AI-funktionaliteten


  • Anpassade videolektioner: Med hjälp av AI kan Edpuzzle analysera videons innehåll och föreslå lämpliga frågor eller diskussionsämnen som kan infogas i videon för att öka elevernas engagemang.

  • Dataanalys: AI-drivna analyser ger lärare insikt i hur eleverna presterar, vilka delar av videon de finner mest utmanande och var de behöver ytterligare stöd.

  • Differentierad undervisning: Baserat på AI-analysen kan lärare skapa olika videolektioner anpassade för olika elevers behov, vilket säkerställer att varje elev får den hjälp och det stöd de behöver.

  • Automatiserad feedback: Med hjälp av AI kan Edpuzzle ge omedelbar feedback till elever baserat på deras svar, vilket hjälper dem att förstå sina misstag och förbättra sina kunskaper.


För att utforska Edpuzzle och dess AI-funktionaliteter kan du besöka deras webbplats.bottom of page