top of page

Dugga

16 aug. 2023

Automatiska prov i provverkyget Dugga

Dugga är en digital plattform designad för att underlätta och automatisera provprocessen inom utbildning. Den erbjuder en rad verktyg som gör det enkelt för lärare att skapa, distribuera, och rätta prov digitalt. En av de mest framträdande funktionerna i Dugga är dess förmåga att automatiskt generera prov baserat på förinställda kriterier, vilket minskar den tid och ansträngning som lärare traditionellt behöver lägga på provskapande.


Några konkreta förslag på hur man kan använda tjänsten som lärare:

 • Förberedelser och planering:

  • Använd Duggas automatiska provgenereringsfunktion för att snabbt skapa balanserade prov som matchar läroplanens krav.

  • Ställ in specifika kriterier för provinnehåll baserat på de ämnesområden och färdigheter du vill testa.

 • I klassrummet:

  • Distribuera prov digitalt till eleverna genom Dugga, vilket minimerar behovet av papperskopior och möjliggör omedelbar feedback.

  • Använd Duggas verktyg för att övervaka elevernas framsteg i realtid under provtillfällen.

 • För att underlätta sitt arbete:

  • Dra nytta av Duggas automatiserade rättningsfunktion, som kan ge snabba och precisa resultat utan manuell inblandning.

  • Använd plattformens analysverktyg för att få insikt i elevernas prestationer och identifiera områden som kan behöva ytterligare uppmärksamhet.

 • Tillsammans med elever:

  • Diskutera resultat och feedback direkt inom Dugga, vilket ger eleverna möjlighet att förstå sina misstag och förbättra sig inför framtida prov.

  • Uppmuntra elever att använda Duggas övningsprov för att förbereda sig inför kommande tester.


Genom att integrera Dugga i bedömningsprocessen kan lärare erbjuda en mer strömlinjeformad och effektiv provupplevelse för både dem själva och sina elever.

Du hittar tjänsten här.

bottom of page