top of page

Dropchat

31 juli 2023

AI-tjänst som låter dig tala med en bok. Funkar bara på engelska

Dropchat är en webbtjänst som tillåter dig att interagera med olika typer av innehåll genom chatt. Med Dropchat kan du till exempel chatta med en bok genom att söka på dess ISBN, författare eller titel. Du kan också chatta med olika filtyper, som PDF-dokument, YouTube-videor och webbplatser. Genom att omvandla innehållet till en chatt kan du interagera med det på ett mer engagerande och interaktivt sätt.


Användning av Dropchat som lärare

Som lärare kan Dropchat vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra elevernas lärandeupplevelse. Här är några konkreta förslag på hur du kan använda Dropchat i din undervisning:


  • Interaktiv bokläsning: Använd Dropchat för att göra bokläsningen mer interaktiv. Eleverna kan chatta med boken de läser, vilket kan hjälpa dem att bättre förstå och engagera sig i innehållet.

  • Förståelse av komplexa dokument: Om du har ett komplicerat dokument, som en vetenskaplig artikel eller en teknisk manual, kan du använda Dropchat för att omvandla det till en chatt. Detta kan göra det lättare för eleverna att förstå och interagera med innehållet.

  • Interaktivt lärande: Använd Dropchat för att skapa interaktiva lärandeupplevelser. Till exempel kan du ladda upp en YouTube-video eller en webbplats och låta eleverna chatta med den för att lära sig mer om ämnet.

  • Stimulera kreativt tänkande: Uppmuntra eleverna att använda Dropchat för att chatta med olika typer av innehåll, som böcker, filmer eller konstverk. Detta kan stimulera deras kreativa tänkande och hjälpa dem att utveckla nya idéer och perspektiv.


Genom att integrera Dropchat i din undervisning kan du skapa en mer engagerande och interaktiv lärandemiljö för dina elever.

bottom of page