top of page

18 jan. 2024

Episodbaserade textäventyr

Dreamchat är en AI-drivna plattform som erbjuder anpassade interaktiva berättelser för användare. Genom att kombinera artificiell intelligens och kreativt skrivande, skapar Dreamchat unika och engagerande upplevelser där användaren spelar en central roll i berättelsen. Plattformen ger möjlighet till en djupare nivå av interaktion och anpassning, vilket gör varje berättelse unik och personlig.

Lärare och elever kan använda Dreamchat i undervisningen på följande sätt:

  1. Kreativt Skrivande: Elever kan använda plattformen för att utveckla och förbättra sina skrivfärdigheter genom att skapa egna berättelser.

  2. Läsförståelse: Genom att interagera med berättelserna kan eleverna förbättra sin läsförståelse och analytiska tänkande.

  3. Rollspel och Empati: Eleverna kan öva på empati och social förståelse genom att ta på sig olika roller i berättelserna.

  4. Språkinlärning: Plattformen kan användas i språkundervisningen för att öva på språkfärdigheter på ett engagerande sätt.

  5. Kritiskt Tänkande: Genom att navigera olika berättelseval, lär sig eleverna att fatta beslut och tänka kritiskt om konsekvenserna av deras val.

Sammanfattningsvis erbjuder Dreamchat en unik plattform för att främja kreativitet, läsförståelse och kritiskt tänkande bland elever genom interaktiva och anpassade berättelser.

bottom of page