top of page

16 okt. 2023

Ett nytt OS för webben

Deta Space är en plattform som beskrivs som ett operativsystem för webben. Den är designad för att ge användare kontroll över sin mjukvara och data på nätet. Genom Deta Space kan användare skapa och hantera personliga appar och ha tillgång till sitt operativsystem från olika enheter. En av funktionerna är "magisk teletype", som ger möjlighet att skapa och hantera dynamiska appar.

  1. Förslag på användning för lärare:

    • Datahantering: Deta Space kan hjälpa lärare att hantera och kontrollera sin data på webben.

    • Skapa Lärresurser: Lärare kan använda plattformen för att skapa egna appar som fungerar som lärresurser.

    • Enkel Åtkomst: Eftersom Deta Space är webbaserat kan lärare få tillgång till sina resurser från vilken enhet som helst.

    • Interaktiva Lektioner: Med "magisk teletype" kan lärare skapa interaktiva presentationer för sina elever.

Deta Space erbjuder en plattform för lärare som vill ha en webbaserad lösning för att skapa och hantera digitala resurser.

bottom of page