top of page

Chattube.io

19 aug. 2023

Chatta med en Youtube-film

ChatTube.io är en webbtjänst som möjliggör interaktion med YouTube-videor i realtid med hjälp av AI. Med ChatTube kan användare ställa frågor, få sammanfattningar, identifiera nyckelpunkter, översätta innehåll och mycket mer när de tittar på YouTube-videor. Tjänsten erbjuder en Chrome-tillägg för en förbättrad användarupplevelse och stöder även videor utan transkriptioner.

Förslag på användning som lärare:

  • Förberedelser: Lärare kan använda ChatTube för att förstå innehållet i pedagogiska YouTube-videor snabbare. Genom att ställa frågor direkt till videon kan de snabbt få en översikt över de viktigaste punkterna.

  • Interaktion med elever: Under en lektion kan lärare spela upp en YouTube-video och använda ChatTube för att ställa frågor och få svar i realtid. Detta kan hjälpa till att klargöra komplexa koncept för eleverna.

  • Skapande av material: Lärare kan använda ChatTube för att extrahera viktig information från YouTube-videor när de skapar studiematerial. De kan till exempel få sammanfattningar av videor för att inkludera i lektionsplaner.

  • Förtydligande: Om en elev har svårt att förstå ett specifikt avsnitt i en video kan läraren använda ChatTube för att få en enklare förklaring eller sammanfattning.

  • Språkstöd: För lärare som undervisar i främmande språk kan ChatTube användas för att översätta innehållet i YouTube-videor till det önskade språket, vilket kan vara användbart för elever som lär sig ett nytt språk.


Genom att integrera ChatTube i undervisningen kan lärare dra nytta av AI för att göra YouTube-innehåll mer interaktivt och lättillgängligt för sina elever.

bottom of page