top of page

Chat pdf

31 juli 2023

Chatta med en PDF

ChatPDF är en webbtjänst som använder AI för att göra det möjligt att interagera med PDF-dokument. Genom att ladda upp en PDF kan du ställa frågor direkt till dokumentet och få svar baserade på innehållet. Detta verktyg kan vara särskilt användbart för att snabbt förstå och sammanfatta innehållet i komplexa dokument, som forskningsartiklar eller tekniska manualer.


Som lärare kan du använda ChatPDF på följande sätt i språkundervisningen:


  • Förståelse av texter: Använd ChatPDF för att hjälpa eleverna att förstå innehållet i komplexa texter. Genom att ställa frågor direkt till texten kan eleverna få en djupare förståelse för innehållet.

  • Språkutveckling: ChatPDF kan användas för att utveckla elevernas språkfärdigheter. Genom att formulera frågor och tolka svaren kan eleverna öva på att använda språket på ett meningsfullt sätt.

  • Tillgänglighet: För elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter kan ChatPDF vara ett värdefullt verktyg. Genom att omvandla text till tal kan det göra innehållet mer tillgängligt och lättare att förstå.

  • Forskningsfärdigheter: ChatPDF kan också användas för att utveckla elevernas forskningsfärdigheter. Genom att ställa frågor till forskningsartiklar eller andra akademiska texter kan eleverna öva på att söka och tolka information på ett kritiskt sätt.


Du hittar ChatPDF på deras hemsida här.
bottom of page