top of page

Chart GPT

6 sep. 2023

Skapa diagram eller tabeller med hjälp av AI

ChartGPT är ett verktyg som omvandlar text till olika typer av diagram, inklusive stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och mer. Användaren kan göra justeringar i diagramtyp, färg och andra inställningar. Verktyget erbjuder också möjligheten att koppla till en databas för att svara på affärsrelaterade frågor.


Förslag på användning för lärare:

  • Visualisering av Data: Använd ChartGPT för att omvandla komplexa data eller statistik till lättförståeliga diagram som kan användas i undervisningen.

  • Interaktiv Undervisning: Låt eleverna använda verktyget för att visualisera data från egna projekt eller forskning.

  • Förståelse och Analys: Skapa diagram som hjälper eleverna att förstå och analysera olika ämnen, från matematik till samhällsvetenskap.


ChartGPT erbjuder en enkel och effektiv lösning för att skapa diagram, vilket kan vara en värdefull resurs för lärare som vill göra sina lektioner mer interaktiva och informativa.bottom of page