top of page

Brisk Teaching

28 aug. 2023

Chrome-tillägg som låter dig nivåanpassa texter med ett klick

Brisk Teaching är en Chrome-tillägg som fungerar som en AI-assisterad medlärare. Den erbjuder en rad funktioner, inklusive anpassning av texter, insiktsfull feedback på studentuppgifter, och anpassning av läsnivåer för individuella behov.


  • Feedback: Brisk kan generera AI-drivna feedbacksvar som du kan lägga till direkt i elevernas arbete, vilket sparar tid och ger eleverna mer konsekvent och snabb feedback.

  • Anpassning av studieplan: Brisk kan hjälpa dig att skräddarsy studie för enskilda elever eller hela klasser, baserat på deras unika behov och ditt eget undervisningsstil.

  • Läsnivåanpassning: Använd Brisk för att anpassa läsnivån på nyhetsartiklar och andra texter, vilket gör dem mer tillgängliga för dina elever.


Brisk Teaching erbjuder en mångsidig uppsättning verktyg som kan hjälpa lärare att effektivisera sin undervisning och engagera sina elever på ett mer personligt sätt.bottom of page