top of page

11 sep. 2023

Sokratisk chatbot. Kör GPT4 och är till för lärande - utifrån den sokratiska frågemetoden. Gratis och utan inlogg

Bloombot.Ai presenterar sig som en "Sokratisk lärandekamrat", designad för att hjälpa användare att utforska sin nyfikenhet och sitt lärande i valfri riktning. Med en teknik som gör den särskilt mottaglig för användarens behov och intressen, erbjuder Bloombot en interaktiv och responsiv chattupplevelse. Användare kan kommunicera fritt med boten, och om den inte svarar som förväntat, kan användare enkelt styra konversationen tillbaka på rätt spår.


Användning i undervisningssammanhang


  1. Individuellt lärande: Elever kan använda Bloombot för att utforska specifika ämnen eller koncept på egen hand, vilket ger dem en personlig lärandeupplevelse.

  2. Frågor och svar: Lärare kan uppmuntra elever att ställa frågor till Bloombot för att förstå komplexa ämnen bättre eller för att få ytterligare information om ett visst ämne.

  3. Feedback: Bloombot är designad för att vara konversationsmässig, vilket innebär att elever kan få omedelbar feedback på sina frågor eller tankar.

  4. Flexibilitet: Oavsett om en elev behöver hjälp med läxor, förberedelse inför ett prov eller bara vill utforska ett nytt ämne, kan Bloombot vara ett användbart verktyg.


För lärare och elever som söker en interaktiv AI-kamrat för lärande och utforskning kan Bloombot.Ai vara en värdefull resurs.

bottom of page