top of page

Blockadelabs

6 sep. 2023

Skapa 3d-världar som du kan gå in i

Blockade Labs erbjuder en plattform kallad Skybox AI, som låter användare utforska AI-genererade 3D-världar. Med Skybox AI kan man skapa oändliga 360°-världar med ett enda klick. Plattformen fokuserar på att erbjuda en uppslukande upplevelse i nya landskap och miljöer.

Förslag på användning för lärare:

  • Interaktiv Undervisning: Använd Skybox AI för att skapa virtuella utflykter eller simuleringar som kan komplettera traditionell undervisning.

  • Geografi och Vetenskap: Skapa AI-genererade världar som representerar olika geografiska eller vetenskapliga koncept, vilket kan hjälpa eleverna att förstå dessa ämnen bättre.

  • Kreativitet och Design: Låt eleverna använda Skybox AI för att skapa sina egna 3D-världar som en del av ett design- eller konstprojekt.


Blockade Labs och deras Skybox AI erbjuder en spännande möjlighet för lärare att integrera teknologi och uppslukande erfarenheter i klassrummet.


bottom of page