top of page

22 nov. 2023

Spelifiera din att-göra-lista

BeeDone är en webbaserad uppgifts- och projektplaneringsplattform som också integrerar spelifieringselement för att göra organisering och samarbete mer engagerande och motiverande. Genom att använda spelifiering uppmuntrar BeeDone användare att fullfölja uppgifter och nå sina mål på ett roligare och mer interaktivt sätt.

Användningsområden för lärare och elever:

  • Spelifiering av Uppgifter: Motiverar elever att slutföra uppgifter genom att införa element av spel, som poäng och belöningar.

  • Framstegsspårning: Elever kan se sitt framsteg och jämföra det med klasskamrater, vilket skapar en känsla av tävlan och prestation.

  • Förbättrad Engagemang: Spelifieringen hjälper till att öka elevernas engagemang och intresse för sina uppgifter och projekt.

  • Interaktiv Lärande: Lärare kan använda BeeDone för att göra lektionsplanering och uppgiftsutdelning mer interaktiv och motiverande.

bottom of page