top of page

Almanack.ai

1 aug. 2023

Allt-i-allo lärar-AI. Skapa planeringar, bedöma texter, skapa diskussionsfrågor, skapa quiz, etc.

Almanack.ai är en digital plattform som använder artificiell intelligens för att assistera lärare i skapandet av undervisningsmaterial. Plattformen kan generera lektionsplaner, PowerPoint-presentationer och pedagogiska handouts med stöd för både engelska och spanska.

Användning i undervisningssammanhang

  • Automatiserad lektionsplanering: Almanack.ai möjliggör snabb generering av lektionsmaterial, vilket kan bidra till en mer effektiv planeringsprocess.

  • Flera olika verktyg: Plattformen innehåller flera verktyg avsedda för pedagogiskt arbete, inklusive skrivuppmaningar, studentrapporter och projektöversikter.


  • Fokus på pedagogik: Genom att automatisera vissa aspekter av lektionsplaneringen kan lärare ägna mer tid åt direkta pedagogiska uppgifter och interaktion med elever.


För en djupare förståelse av Almanack.ai och dess funktioner, besök plattformens webbplats.


bottom of page