top of page

31 juli 2023

Ett textbaserat äventyrsspel där du styr och medverkar, medan AI:n ger det liv.

AI Dungeon är ett webbaserat spel som använder artificiell intelligens för att skapa interaktiva, textbaserade äventyr. Du blir huvudpersonen i din egen berättelse och styr handlingen genom att skriva in dina handlingar och beslut. AI:n svarar på dina val och skapar en dynamisk och oförutsägbar berättelse som utvecklas i realtid.


Som lärare kan du använda AI Dungeon på följande sätt:


  • Kreativt skrivande: Använd AI Dungeon för att hjälpa eleverna att utveckla sina kreativa skrivfärdigheter. Eleverna kan skapa sina egna äventyr och se hur deras val påverkar berättelsens utveckling. Detta kan hjälpa dem att förstå hur berättelser byggs upp och hur karaktärernas handlingar påverkar berättelsens utfall.

  • Rollspel och problemlösning: Använd AI Dungeon för att skapa rollspelsscenarier där eleverna måste lösa problem eller fatta beslut. Detta kan hjälpa eleverna att utveckla sina problemlösningsfärdigheter och kritiska tänkande.

  • Språkinlärning: AI Dungeon kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att förbättra sina språkfärdigheter. Genom att interagera med spelet kan eleverna öva på att läsa och skriva på det språk de lär sig.Du hittar AI Dungeon på deras hemsida här.bottom of page