top of page

Adobe Firefly

25 aug. 2023

Text-till-bild, prompta bort eller ändra en del av bilden. En massa gratis AI-bildverktyg.

Adobe Firefly är en innovativ webbtjänst som låter användare experimentera med generativ AI för att skapa bilder och grafik. Med Firefly kan användare generera bilder från detaljerade textbeskrivningar, applicera texteffekter, ändra färger på vektorgrafik baserat på text, och mycket mer. Tjänsten är fortfarande under utforskning, vilket innebär att nya funktioner och verktyg kan läggas till i framtiden.


Förslag på användning för lärare:

  • Förberedelser och Materialskapande: Lärare kan använda "Text till bild"-funktionen för att skapa visuella hjälpmedel baserade på specifika beskrivningar, vilket kan vara användbart för att illustrera komplexa begrepp eller skapa engagerande lektionsmaterial.

  • Kreativa Projekt: Uppmuntra elever att använda "Skiss till bild"-funktionen för att omvandla sina handritade skisser till fullfärgade bilder, vilket kan vara ett roligt sätt att integrera teknik i konstprojekt.

  • Textförståelse: Använd "Texteffekter"-funktionen för att låta elever experimentera med olika textstilar och texturer baserat på beskrivningar, vilket kan hjälpa dem att förstå betydelsen av beskrivande ord och adjektiv.

  • Design och Grafik: För de äldre eleverna som studerar grafisk design kan "Generativ omfärgning" och "Text till vektor"-funktionerna vara användbara verktyg för att utforska hur AI kan användas inom designområdet.Denna tjänst erbjuder en mängd möjligheter för lärare att integrera AI i klassrummet på ett meningsfullt och engagerande sätt.bottom of page