top of page
artwork (4).png
B

Vi skapar hörförståelser, quiz, ljud och film

I den här workshopen ska vi använda en chattbot för att skapa material, vi ska använda Elevenlabs för att läsa in materialet och vi ska skapa frågor till innehållet

Därefter ska vi skapa testa andra sätt att skapa hörförståelser; såväl musik som video

100+
AI-verktyg

01

image.png
Steg 1 - Skapa material och flervalsfrågor
128px-External_link_font_awesome_edited_
syfo33_robot_in_the_style_of_retro_nintendo_console_cuerpo_est__35ace22a-7cc0-4900-a3da-17

Det första vi ska göra är att använda Chat GPT eller annan Chattbot för att skapa material, ett manus

Steg för steg 

Du är en expert på ämnet [spanska] och att skapa pedagogiskt läromaterial för gymnasieskolan i kursen [spanska steg 3]. Din uppgift är att skapa ett manus till en hörförståelse om [Colombiansk metalmusik]. Jag vill att språket i texten skall vara pedagogiskt, tydligt och anpassat till språknivån [A2].

Arbeta enligt följande steg
1. Skapa en outline till texten
2.Resonera kring outline
3. Förbättra outline

A. Klistra in följande prompt i chattboten och ändra informationen inom [hakparenteser]

Skriv en sammanhängande text utifrån din outline

B. Be sedan chattboten att skriva texten
Fortsätt här att iterera!

Be chattboten att skriva på ett enklare språk be den utveckla språket, be den att fördjupa någon del osv. Det blir oftast bäst när man jobbar, samskapar, med chattboten

Skapa nu ett quiz. Skapa 8 flervalsfrågor med fyra alternativ. Skapa också två öppna frågor på passande språknivå. Ge mig också facit till frågorna

C. Skapa flervalsfrågor

02

Steg 2 - Skapa ljudet
image.png
128px-External_link_font_awesome_edited_
LaroucheFrancois_a_cute_little_robot_listens_to_music_on_a_whit_5bb0ae5b-1758-48b8-9154-44

Nu ska vi skapa ljudfilen till vår hörförståelse. Vi ska använda en tjänst som heter ElevenLabs. En annan bra tjänst är Play.ht 

Steg för steg 

ElevenLabs är en riktigt bra sida där du genom att mata in en text kan få den uppläst med naturligt tal. Du kan även, som vi kanske får möjlighet att titta på, dubba youtube-klipp, eller filmer på dig själv.

 

Tjänsten ger dig 10000 tecken i månaden gratis. 
Tips! Man kan ju faktiskt ha flera mailadresser ;D  

A. Skapa konto på sidan ElevenLabs.com

Under Task väljer du

1. "Text to Speech"

 

Under Settings väljer du 

1. En röst. Lyssna på rösterna och välj en som passar

2. Voice Settings - Här behöver du inte ställa in något, om du inte vill. 

3. Välj "Eleven Multilingual v2" för Moderna språk eller "Eleven English v2" för engelska

B. Gå "Speech Syntesis"
image_edited.jpg
image.png

Gå till Chat GPT

1. Markera texten och kopiera (CTRL + C)

 

Gå tillbaka till ElevenLabs och
1. Klistra in texten

image.png

Tryck på Generate
Låt ljudfilen genereras och "Ladda ned" filen när den är klar

Film som visar hela förloppet

03

Steg 3- Skapa quiz
128px-External_link_font_awesome_edited_
gadeskiersten_Game_handle_Bubble_Matt_holographic_minimalistic__f8c2ec72-be47-4659-a318-ec
image.png
Steg för steg 

Nu ska vi skapa ett quiz som vi kan exportera till de flesta responssystemen såsom Quizlet, Kahoot, etc. 

Questionwell är en fiffig sida där man kan skapa ett quiz utifrån en text eller länk till artikel, eller till och med en prompt. Detta quiz kan man sedan, på ett enkelt sätt, exportera till valfritt responssystem såsom Kahoot, Quizlet, Gimkit, etc. 

A. Skapa konto på sidan Questionwell.org

I detta exempel kommer vi att återanvända hörförståelsen vi skapade i Chat GPT, men du kan, självklart, använda dig av en annan text. 

B. Skapa frågor

1. Klistra in texten i rutan

2. Välj sedan "Reading level" och "Språk"

Tänk på att "Reading level" syftar på elevernas språknivå - inte ålder. 

image.png

Tips! Här kan du snabbt generera Quiz-frågor till ett Youtube-klipp eller en artikel

image.png

3. Tryck sedan "Generate Questions"

image.png

1. Tryck på Plustecknet framför en fråga för att inkludera frågor eller tryck på "Select all" för att inkludera samtliga frågor

C.Välj vilka frågor som ska inkluderas
image.png

2. Tryck på "Export"

image.png
image.png

3. Välj tjänst till vilken du vill exportera

Tryck på "?" för att få en instruktion. 

Exempel - exportera till kahoot
pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._A_631cf27b-f142-49ce-99c7-29

Fler sätt att skapa ljud och video

Det finns fler sätt att skapa ljud och video. Hinner ni så titta gärna några av förslagen nedan. Några funkar, tyvärr, bara för engelska

04

Steg 4- Skapa Video
128px-External_link_font_awesome_edited_
image.png
Pictory

Pictory är en tjänst som kan göra om text eller artiklar till videomaterial. I filmen nedan ser du hur man enkelt gör om en spelrecension på spanska till en video med text och ljud

Tips!

Använd Chat GPT för att ändra språknivå om du tycker att texten är för krånglig eller inte passar dina elever. Använd sedan Questionwell för att skapa ett quiz

Steg för steg 
Artikel
image.png
Färdig video

05

Steg 5  - AI-skapa musik
128px-External_link_font_awesome_edited_
peludis_Robot_is_playing_the_guitar_in_the_living_room_--style__a80a94b0-54a5-4df8-8526-f0
Suno

Suno är en riktigt imponerande AI-musik tjänst som låter dig skapa musik. Antingen utifrån en prompt eller utifrån en text som du skrivit själv. Kanske låter du eleverna träna oregelbundna verb med hjälp av en låt eller så kanske de får tolka en dikt och göra det till en låt. 

image.png

06

Dubba film 
128px-External_link_font_awesome_edited_
ahmadfarazswl_robotAvatar_face_NFT_humor_funnyby_Wassily_Kandin_698ba6b0-5f35-4a03-b4e1-13
Dubba i ElevenLabs

En bra funktion i ElevenLabs är att man kan Dubba ett klipp, en Youtube-film eller liknande. ElevenLabs klonar rösten/rösterna i klippet och använder samma röst men på ett annat språk. 

07

Invideo funkar bara på engelska men går ju med fördel att kombinera med steget ovan: dubba film med hjälp av ElevenLabs

Steg 6  - AI-skapa video
freddo75_bumble_bee_as_a_cute_robot_union_jack_colours_d5400d64-448c-4ecc-92a5-4d01aa0e168
128px-External_link_font_awesome_edited_
Invideo

Invideo är en tjänst som gör om dina idéer till, ganska, imponerande video. Du har också redigera videon genom att skriva. Tex. "Förläng slutet", "byt bakgrundsmusik", etc.

Swede laughs

Här var den enda instruktionen till tjänsten. A funny clip about Swedish Culture. Tryck här eller på bilden för att se filmen -->

image.png
bottom of page