top of page
pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._A_19b943ac-2397-4cf6-9601-d4

Tillgängliggöra

Stegvisa instruktioner, flytta frågor, sammanfatta, skapa bildstöd

Tillgängliggöra

En av de allra största fördelarna med generativ AI är hur man enkelt kan tillgängliggöra kunskap. Det kan handla om att snabbt skapa stegvisa instruktioner, att skapa bildstöd eller att "läsa in" text som inte finns inläst.

 

I den här modulen visar vi några verktyg och prompter som kan användas för att fler ska kunna ta till sig kunskap 

prettyboydreamer_concrete_stairs_white_background_dramatic_angl_2b2c6504-07ca-493c-9897-35

StegvisaInstruktioner

monstermoonin_depict_an_image_of_four_plain_coloured_jigsaw_pie_5b0e6ea3-4698-44f9-856a-d0

Goblin tools

Stegvisa instruktioner

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Goblin Tools är en fantastisk tjänst som jag uppmuntrar mina elever att använda när de inte riktigt vet hur de ska planera sitt arbete eller tycker att en instruktion är för lång. Goblin Tools fungerar på så sätt att den bryter ned varje uppgift i hanterbara steg. Tycker man att ett steg är för stort, kan man bryta ned det i ytterligare steg. 

Tillgängliggöramed enchattbot

pluggen_a_photo_of_a_friendly_robot_holding_a_pencil_White_back_f2f80452-ad00-4e1e-ab22-34

Nå flera med AI

Stegvisa instruktioner, flytta frågor, etc

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

"Din undervisning är NPF-säkrad" sa en elev till mig. Jag tackar AI för att jag så snabbt kan bryta ned en uppgift, kan flytta frågor så att de står under det stycke där svaret finns, så att jag kan sammanfatta information och anpassa nivån

Här följer några prompter och tips på hur man kan använda AI för att tillgängliggöra innehåll

Såhär kan man prompta

Du är en specialpedagog och lärare med stor kunskap om olika NPF. Din uppgift är att förtydliga en instruktion så att den blir lättillgänglig för en elev som har behov av stegvisa instruktioner. Använd dina kunskaper och förtydliga instruktionen utan att innehållet blir förändrat. Här kommer instruktionen. 

Har man Chat GPT Plus 
kan man ladda in dokumentet "19 råd för att skriva begripligt från begripligtext.se och be Chat GPT förhålla sig till det. 
Fler prompter
image.png

Här kommer en läromedelstext med tillhörande frågor. Jag vill att du placerar frågorna under respektive stycke så att den elev som ska läsa texten och svara på frågorna inte behöver sökläsa i texten.

Nivåanpassatexter

leopaulwilliam1234_ein_ser_kleiner_blauer_robotor_mit_einem_Koc_a37c5ace-33fa-4b20-9f08-5e

Diffit.me

Ett pedagogiskt val

Jag ger mig inte in i diskussionen kring differentiering och nivåanpassningar av texter mer än att konstatera att det finns tillfällen då detta kan vara befogat. Kanske har man andraspråkselever i klassrummet, kanske vill man utgå från innehållet i en akademisk text.

 

Chat GPT gör ett fantastiskt jobb med detta (klistra in texten och be den att förenkla, fördjupa, utveckla, etc) men det finns också tjänster som på några knapptryck ändrar nivå på texten.

Diffit.me 
är ett sådant verktyg. Här matar du in en text, eller en länk till en artikel. Du väljer anpassning efter ålder. Efter någon minut har du en förenklad/fördjupad text med tillhörande Nyckelord med förklaringar, en kort sammanfattning, flervalsfrågor, fritextfrågor, etc. Detta kan du sedan exportera till ett dokument, en PDF eller som ett Google-formulär. 

Skapa bildstöd

riomario__2D_icon_illustration_cute_hold_a_big_brush_86f9fef2-c90c-4b08-b257-60b543b2e168

En bild säger mer...

än tusen ord och en AI-genererad bild säger de 1000 ord man vill få sagt

Vi vet att många av våra elever har stöd av bilder. Med hjälp av en bildgenerator som Dalle 3, Firefly eller Stable Diffusion kan vi snabbt skapa bilder som illustrerar ett innehåll. 

Ett bra sätt att göra detta på är att använda sig av Microsoft Copilot (om man inte har en Chat GPT-plus prenumeration - då är detta bättre). Fördelen med Copilot är att den är multimodal - den kan läsa såväl text som skapa bilder. Alltså kan du kan du klistra in en text för att sedan be chattboten att skapa passande bilder

Gör såhär: 
Steg 1 - klistra in i Copilot

Du är en specialpedagog med stor kunskap om bildstöd. Din uppgift är att identifiera nyckelord som kan behöva förtydligas med hjälp av bildstöd. Nu kommer jag klistra in en läromedelstext. Börja med att identifiera nyckelorden.  

Steg 2 - Börja generera bilder

Skapa nu bildstöd utifrån din kunskap om hur bildstöd bör utformas för att stödja förståelsen. Skapa bilderna en och en. Jag berättar när du kan skapa nästa bild 

image.png
image.png
image.png

Tips!

Det finns tjänster som skapar bilder samtidigt som du skriver. Visst blir kvaliteten något lidande - men snabbt går det

image.png
image.png

Tankekartor

riomario__2D_icon_illustration_cute_hold_a_big_brush_86f9fef2-c90c-4b08-b257-60b543b2e168

Mindmaps

Det finns flera sätt att skapa Mindmaps med hjälp av AI. Har man Chat GPT plus finns det flera sätt att skapa Mindmaps från såväl prompter som artiklar eller texter. Det är skillnad på gratisversionen och plusversionen. 

image.png

Ett annat verktyg som gör detta "gratis" är Chatmind.tech. Man är begränsad till några genereringar per dag, men resultatet är riktigt imponerande. 

image.png

Skapa text till taloch dubba

Elevenlabs.com

Skapa en hörförståelse

ElevenLabs är en riktigt bra tjänst som använder AI för att skapa naturligt tal. Tjänsten fungerar på en rad språk och det går till och med att klona sin egen röst. 

Filmen nedan visar hur man skapar en hörförståelse, men principen är densamma. Klistra in en text i Chattrutan och få den uppläst

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Under inställningar kan du välja röst, välja vilken modell du ska köra och välja om AI:n ska prioritera stabilitet över variation. Ibland kan man behöva dra lite i spakarna för att få det som man vill

magnusbydesign_classic_vintage_over_ear_headphones_in_the_style_353254a1-682f-4fe5-a016-94
Inställningar
freddo75_bumble_bee_as_a_cute_robot_union_jack_colours_d5400d64-448c-4ecc-92a5-4d01aa0e168

Dubba ett klipp

 Dubba ett klipp i ElevenLabs

En bra funktion i ElevenLabs är att man kan Dubba ett klipp, en Youtube-film eller liknande. ElevenLabs klonar rösten/rösterna i klippet och använder samma röst men på ett annat språk. 

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png
bottom of page