top of page

Reflektions- och diskussionsfrågor

image (8).png

AI påverkar såväl skolan som det framtida arbetsliv som vi som jobbar i skolan ska utbilda mot. Vi behöver tillsammans förstå och forma hur vi vill förhålla oss till AI.

Här nedan finns såväl reflektions- som diskussionsfrågor. Börja med reflektionsfrågorna och fundera kring dem enskilt. Diskussionsfrågorna är tänka att följa på reflektionsfrågorna men detta styr ni, såklart, själva

Reflektionsfrågor (enskilt)

1.Vilket AI-relaterat beteende hos eleverna vill jag undvika? 2.Hur ser jag att AI kan leda till lärande? 3.Vilka färdigheter - i allmänhet och specifikt gällande AI - behöver eleverna för att möta framtiden? 4.Hur tror jag att mitt ämne kan komma att påverkas av AI? 5.Vad lär vi ut och vad gör vi i klassrummet som riskerar att bli obsolet? 6.På vilket sätt kan AI vara skadligt för elever? 7.Vilka problem får våra elever om de INTE använder AI?

Diskussionsfrågor (alla)

Efter att ha reflekterat över ovanstående frågor individuellt, diskutera följande i grupp:

1.Hur kan vi undvika oönskat AI-relaterat beteende hos eleverna? •Vilka strategier kan vi använda för att förhindra fusk, oreflekterad avlastning och oetisk användning? 2.Hur kan vi integrera AI på ett sätt som främjar lärande? •Diskutera specifika exempel där AI kan stödja undervisningen. 3.Vilka färdigheter behöver vi prioritera i vår undervisning för att förbereda eleverna för framtiden? •Hur kan vi balansera traditionella färdigheter med nya kompetenser relaterade till AI? 4.Vad i vår nuvarande undervisningsmetodik kan bli förlegat med AI:s utveckling? •Hur kan vi anpassa vår undervisning för att förbli relevanta? 5.Hur kan vi medvetandegöra elever om AI:s risker och etiska frågor? •Diskutera konkreta metoder för att undervisa om AI:s begränsningar och potentiella faror. 6.Hur kan vi säkerställa att våra elever utvecklar kunskaper om AI och etiska förhållningssätt till AI? •Vilka undervisningsmetoder och material kan stödja detta? 7.Hur säkerställer vi att vi utbildar för det som samhället och branschen behöver? •Hur kan vi rusta elever för ett framtida arbetsliv som förändras snabbt?

bottom of page