top of page

4 mars, 2024

artwork (5).png

Skapa läslust med AI

I den här modulen ska vi testa några sätt att använda AI för att skapa läslust och läsförståelse. 

Skapa läslust

I den första delen av denna workshop ska vi testa olika botar för att skapa läslust, eller för att fördjupa förståelsen av det lästa. 

deliam999_figure-ground_image_that_becomes_a_face_from_trees_su_12e8dd32-8d1c-4029-a8fa-8f

1. Vi testar

glas-1.png
Info: 

Nedan hittar du såväl olika prompter, instruktioner, till en chattbot såväl som ett chattfönster. Chattfönstret är GPT4 och varje fönster är redan förberedd med den prompt som skall testas. Du behöver alltså inte kopiera in prompten. 

Strul?Använd en annan chattbot
1_edited.jpg
Skapa läslust

Denna prompt syftar till att skapa läslust genom att ställa frågor utifrån bokens tematik. Den är konstruerad att ta elevens särskilda intressen i beaktning och väva in dem i diskussionen

Jag ska läsa Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas". Jag har ingen aning om hur jag ska skapa läslust eftersom jag inte gillar att läsa. Hjälp mig att skapa nyfikenhet och aktivera förkunskaper utan att föreslå aktiviteter och belöningar som sker efter texten. Det är ditt mål att skapa nyfikenhet och få mig att vilja läsa denna text genom att ställa frågor till mig som skapar och läslust samt får mig att reflektera över budskapet och tema i boken. Jag är en 16-årig tjej som gillar att festa, åka epa-traktor och leva livet. Du behöver inte nämna boken särskilt mycket i dina frågor. Ställ frågorna en och en. Svara kortfattat och med ett enkelt språk.

Prompt

2_edited.jpg
Som en ordbok

Fördelen med att använda en chattbot som en ordbok är att den kan ha kontextuell förståelse och förklara ord och uttryck utifrån sitt sammanhang. 

Denna boten har tillgång till första två dagboksinläggen i Doktor Glas

Testa att kopiera prompterna, en och en, i den gröna rutan nedan
pluggen_a_stylized_landing_page_of_website._photo_of_a_cyborg_r_1867a773-1582-41d4-9957-0f36fff23b96.png

Doktor Glas - 12-14 juni

Jag ska läsa Doktor Glas. I första dagboksinlägget står det: "Intet skrammel av arbetsåkdon mera". Förklara utifrån sitt sammanhang

1.

2.

Jag ska läsa Doktor Glas. I första dagboksinlägget står det om Schopenhauer. Vad är det om?

3.

Lite längre fram står det: "Ställning, anseende, framtid. Som om jag icke var dag och var stund vore beredd att packa dessa kollin ombord på det första skepp, som kommer lastat med en handling. En verklig handling." Vad menar han?

Prompt

3_edited.jpg
Rollspela

Chattbotar kan vara ett sätt att bjuda in fantasin i läsningen. Chattboten kan ge förslag på situationer att rollspela.

•Mötet med Fru Gregorius

•Doktor Glas och Doktor Glas Samvete

•Konfrontationen mellan Glas och Gregorius

pluggen_A_color_photo_of_a_man_from_the_early_20th_century_name_a86a61fb-b508-4b17-b0f6-8fc2a5df7171.png

Agera som Doktor Tyko Glas i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. Du och jag ska hålla en konversation där jag agerar som karaktären Pastor Gregorius. Svara på ett sätt som vore typiskt för boken. Du ställer första frågan.

Prompt

1_edited.jpg
Läslogga

Om målet med läsloggandet är att få eleverna att få syn på något eller rikta läsningen, kan läsloggandet tillsammans med en chattbot vara ett mycket effektiv verktyg

pluggen_A_photo_of_a_robot_and_a_student._Double_exposure._--v__a3191b1d-1434-4b0e-8590-0121113cd066 (1).png

Prompt

Du är en god samtalspartner som har mycket stor kunskap om hur man fördjupar läsförståelse samt ytterst god kunskap om Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. Du utgår från den text jag bifogar. Din uppgift är att utifrån nedanstående diskussionsfrågor fördjupa min kunskap om boken genom att hålla ett samtal kring boken. Detta gör du genom att:

1. Ställa frågorna nedan en och en. Först fråga 1, sedan fråga 2, etc.

2. Ställa följdfrågor med hänvisningar till händelser och meningar i boken. Du utmanar mina föreställningar men ger mig positiva kommentarer när jag har rätt.

3. Ger mig en ny fråga när jag skriver "ny fråga".

Här kommer frågorna: 1.Vad tycker doktor Glas egentligen om sitt yrke, och hur ser han på läkarens plikter? 2.Varför Glas så ensam? Vad har han för inställning till kvinnor? 3.Vilken bild ger Glas av pastor Gregorius? Varför avskyr han honom så mycket? Hur tror du att Gregorius ser på Glas? 4.Vilken bild ger Glas av Helga, och vem tycker han är ansvarig för att Helga är så olycklig? Varför väljer han att hjälpa henne? 5.Hur är stämningen i romanens Stockholm? Hur är det att leva där? Hur märks det att romanen utspelar sig i en annan tid? 6.Doktor Glas är en dagboksroman. Vad är utmärkande för denna typ av roman?

3_edited.jpg
ips!
Skriva med AI

Det finns många sätt att använda en AI för att skriva sig till förståelse för det lästa. Man kan till exempel använda låta eleverna utgå från litteraturvetenskapliga begrepp och skapa en berättelse. 

Kanske låter man eleverna blanda karaktärs- och miljöanalys från en berättelse med konflikt, klimax och kronologi från en annan berättelse och skapar därigenom en ny berättelse. 

pluggen_A_photo_of_a_robot_writing._School._By_James_Bidgood_--_afc71e49-3425-4bee-bd01-4dd14ddfad92.png
Fyra tips - Testa dem gärna

Detta är en uppgift som går ut på att eleverna, utifrån litteraturvetenskapliga begrepp ska skapa en ny novell. Uppgiften syftar till att träna förståelse av litteraturvetenskapliga begrepp. 

Detta är en uppgift som utgår från elevernas litteraturvetenskapliga analyser. Eleverna blandar element från två olika böcker för att, tillsammans med en chattbot, skapa en ny berättelse. 

Använd Chattboten till att ta fram uppgifter, instruktioner och liknande. Utgå från det du vet funkar. Här är en uppgift som går ut på att skriva en fortsättning om karaktärerna i Mikael Niemis Duell i Sal 17. Så här ser min konversation med Chat GPT ut. Bifogat hittar du uppgiften. 

Använd chattboten till att ta fram nya berättelser, låt elevernas analyser ligga med i instruktionen. Jobba med form, innehåll. Kanske låter man eleverna analysera språket, karaktärerna, miljöerna. Detta kan bli nya historier och man kan prata om intertextualitet. Här elevernas analys av Söderbergs språk blivit en inledning till en Science-fiction berättelse. 

image.png

Skapabilder

image.png
image.png

Fragment 31, Sapfo

Gudars like syns mig den mannen vara,

han som mitt emot dig kan sitta, han som

i din närhet lyss till din kära stämmas

älskliga tonfall

och ditt ljuva, tjusande skratt som alltid

i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning.

Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,

stockar sig rösten;

tungans makt är bruten och under huden

löper elden genast i fina flammor;

ögats blick blir skymd och det susar plötsligt

för mina öron.

Svetten rinner ned och en ristning griper

all min arma kropp. Jag blir mera färglöst

blek än ängens strå. Och det tycks som vore

döden mig nära.

Bildgeneratorer

Det finns flera AI-tjänster som låter dig skapa bilder. Dalle 3 (genom bing, eller copilot), Leonardo och Adobe Firefly är alla gratis

Skapa konto på en av bildgeneratorerna nedan

Dalle 3 (via Bing eller copilot är) är enklast att använda. Alla tre är riktigt kompetenta 

Ett elevexempel

Här nedan ser du ett exempel på hur en elev tolkade Sapfos Fragment 31

En bild som visar en grekisk kvinna, klädd i enkla, eleganta kläder från antikens Grekland. Kvinnans ansikte uttrycker en blandning av längtan och avund, med ett drömmande och något sorgset uttryck. Runt henne är skuggor eller suddiga element för att illustrera hennes känslomässiga och förvirring.

Bilden innehåller symboliska element för att representera brinnande passion och flyktig skönhet. En blandning av varma och kalla färger används för att skapa en kontrast mellan kärlekens värme och ensamhetens kyla.

Hela scenen har en drömlik kvalitet med mjuka linjer och diffusa ljuseffekter för att framkalla en känsla av nostalgi och melankoli. 

Prompt

pluggen_A_photo_showing_a_Greek_woman_dressed_in_simple_elegant_812af8c0-9a8c-4fb0-911d-0a8a082684f2.png
Sapfos Fragment 31
F_edited.jpg
örsök nu själv

Tolka några dikter, låtar, och kända verk som om de vore en bild

pluggen_A_photo_of_a_robot_holding_a_camera._Taken_with_a_Sony__4da9a29d-a09c-456b-be8b-6bcc29397f67.png
I rörelse - Karin Boye

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Tips! 

Testa att bildtolka låtar, kapitel i böcker, etc. Låt eleverna visa sina bilder och förklara hur de tänkt. 

Tolka dikten som en bild

1. Medium (Foto, målning, skulptur, etc)

2. Motiv (Vad ska finnas i bilden)

3. Känsla

4. Symboler

5. Budskap/tema

Ett exempel
 

1. Ett foto som visar en grekisk kvinna, klädd i enkla, eleganta kläder från antikens Grekland. Kvinnans ansikte uttrycker en blandning av längtan och avund, med ett drömmande och något sorgset uttryck. Runt henne är skuggor eller suddiga element för att illustrera hennes känslomässiga och förvirring.

Bilden innehåller symboliska element för att representera brinnande passion och flyktig skönhet. En blandning av varma och kalla färger används för att skapa en kontrast mellan kärlekens värme och ensamhetens kyla.

Hela scenen har en drömlik kvalitet med mjuka linjer och diffusa ljuseffekter för att framkalla en känsla av nostalgi och melankoli

image.png
image_edited.jpg
Duell i Sal 17
Vilka bilder skapar du?

Vibyggeren bot

pluggen_a_photo_of_a_friendly_robot_holding_a_pencil_White_back_f2f80452-ad00-4e1e-ab22-3436b12fb979 (1).png

Skapa en bot i Poe

En chattbot som beter sig som du vill

Nu ska vi bygga en bot. Mitt exempel utgår från Strindbergs Ett halvt ark papper, men du kan med fördel använda dig av en annan novell. Jag använder Ett halv ark papper eftersom jag kan vara ganska säker på att den har ingått i chattbotens träningsdata plus att den är så pass gammal att den inte längre omfattas av upphovsrätten. 

Tips: ett sätt att komma runt upphovsrätten kan ju vara att ge chattboten en detaljerad beskrivning av novellen eller boken man vill utgå från. 

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png
Chat GPT sammanfattar novellen
image.png

"Ett halvt ark papper" är en kort berättelse som beskriver en ung mans emotionella resa genom minnen associerade med anteckningar på ett halvt ark papper. Här är en sammanfattning i tio punkter:
 

 1. Huvudpersonen: En ung man som just flyttat från sin lägenhet. Han är sorgsen, vilket anges genom sorgflor på hans hatt.

 2. Ett halvt ark papper: Han hittar ett halvt ark papper i tamburen vid telefonen. Detta papper är fullt av anteckningar skrivna med olika pennor och skildrar viktiga händelser i hans liv.

 3. Minnet om Alice: Det första han läser är namnet "Alice" och ett nummer, vilket påminner honom om hans fästmö.

 4. Arbetslivet: Han påminns om sin tid på banken, vilket var en viktig del av hans liv men också källa till oro då banken kollapsade.

 5. Förlovningsminnen: Anteckningar om blomsterhandeln och hyrkusken refererar till tiden då han var nyförlovad och ekonomiskt stabil.

 6. Etablering av ett hem: Han minns hur de inredde sitt hem (möbelhandlaren, tapetseraren) och flyttade in tillsammans.

 7. Kulturella aktiviteter: Besök på operan symboliserar deras kulturella intressen och gemensamma stunder som nygifta.

 8. Förlust och sjukdom: Noteringar om en vän som faller i livet, besök av en läkare och hans svärmor antyder svåra tider, inklusive sjukdom i familjen.

 9. Hushållets förändringar: Anteckningar om jungfruns flytt, apoteksbesök och mejeribolaget antyder en förändring i hushållet, troligen på grund av hans frus sjukdom.

 10. Sorg och förlust: Slutet präglas av sorg då han läser om begravningstjänsten, vilket symboliserar förlusten av sin fru och barn. Han reflekterar över detta och lämnar stolt och med en känsla av tacksamhet över vad han haft.
   

Denna novell ger en gripande skildring av hur livets händelser och minnen kan sammanfattas i enkla anteckningar på ett pappersark.

pluggen_A_cute_robot._Amigurumi._White_background_--v_5.2_0fbd785a-7786-4e36-b9dd-cdb97dad6097 (1).png

örberedelser

Steg 1 - Skapa konto på sidan Poe.com

I det här exemplet kommer vi använda tjänsten Poe.com. Poe är en sida där man kan testa många olika chattbotar i ett gränssnitt. Där kan man också skapa "botar" som man instruerar att agera på ett visst sätt och man kan också ladda upp dokument som man låter boten förhålla sig till

image.png
Steg 2 - "Create a bot"

Tryck på "Create a bot"

image.png
Steg 3 - Definiera botens egenskaper

Nu ska vi fylla i lite uppgifter och bestämma hur boten ska agera. 

Handle: Här bestämmer du botens namn

Base bot: Här bestämmer du vilken språkmodell (Chat GPT, Claude, etc) du vill att boten ska använda sig av

Prompt: Här beskriver vi hur boten ska agera

Knowledge base: Här kan vi ladda upp dokument som vi vill att boten ska förhålla sig till. Det kan vara noveller, böcker, artiklar, läromedelstexter, etc. På så sätt får vi boten att förhålla sig till något som vi bestämmer. 

Greeting message: Detta är det första användaren kommer att mötas av när den interagerar med boten. Här kan det vara bra att låta användaren veta botens syfte

Bot profile: Om boten är publik kan du beskriva vad boten gör och vad den har för syfte

image.png
Några förslag på botar som vi kan skapa utifrån novellen Ett halv ark papper
 1. Dialog med karaktärerna: Eleverna kan använda chatten för att "prata" med huvudpersonen i novellen. De kan ställa frågor om hans känslor, tankar och handlingar. Detta ger eleverna en chans att utforska karaktärens inre värld på ett djupare plan.

 2. Läslogga med en chattbot: Eleverna kan använda chattboten för att svara på läsförståelsefrågor där chattboten fördjupar elevernas förståelse genom att ställa följdfrågor och får eleven att tänka till. 

 3. Skapa alternativa Slut: Be eleverna att föreställa sig och diskutera med botten olika slut på historien. Hur skulle karaktären ha agerat om omständigheterna varit annorlunda? Detta uppmuntrar till kreativt tänkande och djupare förståelse för berättelsens teman.

 4. Analysera symbolik: Använd botten för att diskutera symboliken i novellen. Eleverna kan fråga om betydelsen av olika objekt och händelser i texten för att få en bättre förståelse för hur Strindberg använder symboler för att förmedla känslor och teman.

 5. Rollspel: Eleverna kan skapa en dialog med botten som om de vore en annan karaktär från novellen, kanske kvinnan som omnämns eller en opartisk observatör. Detta hjälper dem att sätta sig in i olika perspektiv och utforska historien från olika vinklar.

 6. Skriva en fortsättning eller berättelse innan: Eleverna kan använda chatten för att utveckla en bakgrundshistoria till novellen eller en fortsättning. De kan diskutera idéer, karaktärsutveckling och potentiella scenarion med botten.

 7. Tematisk diskussion: Använd botten för att diskutera de centrala teman i "Ett halvt ark papper", som minnets förgänglighet, kärlekens påverkan och livets bräcklighet. Detta kan leda till en djupare diskussion om hur dessa teman relaterar till elevernas egna erfarenheter och åsikter.

Vi bygger en rollspelsbot

I det här exemplet ska vi bygga en bot som agerar som en karaktär. I det här fallet som huvudkaraktären i Strindbergs Ett halvt ark papper 

image.png
pluggen_A_photo_of_A_young_man_mid_20s_whose_face_already_shows_c9b23142-dfb3-4834-9456-5e5b988f13c0.png
Steg 1 - Vi bygger en rollspelsbot

För att få till en så bra bot som möjligt behöver vi göra en karaktärsanalys. Vi kan såklart lita på att chattboten klarar av att göra det, men bäst blir det om vi har gjort det jobbet innan. Här låter jag Chat GPT 4 göra den analysen, men det skulle ju såklart kunna vara något som eleverna gör som examination eller liknande. 

Här nedan ser du min prompt för att få en karaktärsanalys, svaret från Chat GPT, samt hela den instruktion som skall klistras in i Poe.com

Prompt

Här kommer novellen Ett halvt ark papper. Analysera huvudkaraktären så att det går att skapa ett rollspel där en elev kan prata med honom för att fördjupa dennes förståelse för karaktären och berättelsen. Analysera huvudkaraktärens bakgrund och status, känslotillstånd och egenskaper. [Klistra in novellen - här går det bra att klistra in den i textform]  

Steg 2 - Klistra in prompten i Poe
image.png
Kom ihåg att ladda upp novellen
Klistra in hela prompten här

Vi bygger en läsloggsbot

I det här exemplet ska vi bygga en bot som förhåller sig på ett visst sätt, ställer fördefinierade läsförståelsefrågor men också ställer följdfrågor. 

Även här ska vi använda Poe.com för att skapa vår bot.

Gör samma sak som när du skapade din Läsloggsbot. 

Sjävklart kan man dela denna prompt med elever - men jag tycker att det är smidigare, och, i någon mån, mer immersivt att dela en bot snarare än en textprompt

pluggen_A_photo_of_woman_with_a_bright_and_thoughtful_face_refl_3cdf0f4b-846f-44f4-a401-3e64a805a89e.png
image.png
Detta är prompten du ska kopiera

Agera som en lärare som ställer Läsförståelsefrågor samt följdfrågor till en text. Din uppgift är att ställa frågorna nedan, en efter en, samt hela tiden ställa frågor som tvingar mig att fördjupa mitt svar. Du ger mig aldrig explicit svaret på frågan utan jag måste själv komma fram till svaret. 

1. Ställ fråga A från [Läsförståelse] och invänta användarens (mitt) svar
2. Användaren (Jag) svarar på frågan
   - Vid rätt svar: beröm mig och ge mig uppmuntran
   - Vid fel svar: Ge mig ledtrådar som leder till rätt svar, eller åtminstone ett rimligt svar
- Du (Chat GPT) ger ALDRIG ett svar
3. Ställ, där du (Chat GPT) ser passande, följdfrågor som fördjupar min förståelse för novellen
4. När användaren ber om nästa fråga ställer du nästa fråga definierad i [Läsförståelse] ex. efter fråga A kommer B, etc. Här upprepas upprepas steg 1-4.

Såhär svarar du: Du antingen bekräftar mitt svar, eller ber mig fortsätta tänka och utveckla mina svar. Detta gör du genom att ställa ledande frågor. Målet är hela tiden att jag ska försöka tänka själv och komma på svaret. 

Läsförståelsefrågor: 

A. Vad handlar novellen om? Skriv ett kort referat på några rader där du sammanfattar det viktigaste i novellen. (ramberättelsen).
B. Redan i novellens första mening kan läsaren förstå att något sorgligt har hänt den unge mannen. Strindberg säger inte rätt ur vad som har hänt. Hur gör han?
C. Vad menar Strindberg med meningen ”ett stycke människoliv på ett halvt ark papper”?
D. Vad är det för ark (papper) som mannen läser?
E. Vem är frun med den stora kappan och det vänliga deltagande ansiktet? Varför skriver inte författaren ut vem hon är utan lämnar åt läsaren att fundera? Vilken effekt ger detta?
F. Vad har hänt mannens hustru? Hur får man som läsare reda på det?
G. Vad är det sista som står på arket? Vad betyder det?
H. Hur känner sig mannen när han stiger ut genom bostaden? Varför känner han sig på detta sätt, trots det som hänt honom, tror du?
I Vad tyckte du om Strindbergs korta berättelse? Motivera ditt svar!

image.png
I detta fall väljer jag "Claude Instant" istället för Chat GPT. 

Några bonustips

1

Denna prompt tränar grundläggande litteratuvetenskapliga begrepp genom att förhöra eleverna

2

Denna bot är ett textäventyr som tar sin början i slutet av John Ajvide Lindqvists novell "Tjejen"

3

Detta är en uppgift som går ut på att eleverna, utifrån litteraturvetenskapliga begrepp ska skapa en ny novell. Uppgiften syftar till att träna förståelse av litteraturvetenskapliga begrepp. 

4

Detta är en uppgift som utgår från elevernas litteraturvetenskapliga analyser. Eleverna blandar element från två olika böcker för att, tillsammans med en chattbot, skapa en ny berättelse. 

5

I denna uppgift får eleverna agera samtalsledare i ett samtal mellan Doktor Glas och Kelly Dover från filmen Prisoners. I den ursprungliga uppgiften så gjorde eleverna karaktärsanalyser av båda karaktärerna. Denna ligger med i prompten. Målet är att försöka förstå båda dessa karaktärers mål och drivkrafter till sina handlingar. 

bottom of page