top of page

21 mars, 2024

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._b0ca156b-9f78-441f-951c-0390

Chattbotar

Chat GPT, Gemini, Claude, Bing, Perplexity. Det finns en rad olika språkmodeller och chattbotar. I denna del går vi igenom olika sätt att prompta samt visar på några olika chattbotar

Chatta

Chattbotar är grunden i mycket av det som är generativ AI - AI som kan skapa. Nu för tiden är flera Chattbotar även multimodala vilket innebär att du kan skapa såväl text som bild och kod i samma chattfönster. Att känna till och kunna använda olika chattbotar för olika ändamål kan, tror jag, verkligen förbättra och förenkla din undervisning. 

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
brenda89_picture_of_a_black_robotic_arm_realistic_reaching_from_d7e33a07-a314-4e41-ae72-d8

Som man promptarfår man svar

ladda ned_edited.png

Chat GPT

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Testa hur promptandet kan göra skillnad för resultatet

Sättet du skriver instruktioner, promptar, gör skillnad för resultatet. Chattboten gillar att ta saker i steg och det finns några knep man kan ta till för att ytterligare få ut så mycket som möjligt av chattboten. 

Börja med att skapa ett konto på Chat GPT hos OpenAI

Som man promptar får man svar
Ett bra sätt att dela upp sin prompt är i: ​
 • Roll
 • Uppgift
 • Kontext
 • Format
Det finns andra sätt... Men detta är en tydlig struktur. Detta gäller, framför allt, när man ska göra något längre med en chattbot. När jag bara ställer en fråga så behöver jag såklart inte följa denna struktur

Exempel

"Du är en extremt erfaren gymnasielärare"

Kallas för "Systemprompten" är ett sätt att sätta tonen och styra bias. Här kan man självklart ge Chat GPT flera roller: 

 • Fysiker

 • Marknadsförare

 • Läkare

 • Tränare

 • Proton i en väteatom

Chattbotar är konstiga

Några rader som i forskning har visat sig göra skillnad

”Ta ett djupt andetag och tänk stegvis”

 

”Du är Steve Jobs”

 

”Detta är viktigt för mig, gör ditt bästa”

 

”Jag dricksar dig 1000 kronor om du gör ett bra jobb”

"Skapa tre förslag och sätt en procentsats på hur troligt det är att förslagen lyckas"
 

"Se utmaningar som möjligheter till tillväxt. Varje hinder du övervinner för dig närmare framgång."

 

"Förbli fokuserad och engagerad i dina mål. Dina ansträngningar kommer att leda till enastående resultat" 

tiro3239_a_robot_Oh_somethings_wrong._Why_am_I_doing_this_Today_4e0391d5-6c65-41bf-9745-eb

ChattbotarsomStudybuddy

never5132_robot_sitting_cross-legged_on_the_floor_engaged_in_us_07e2b21e-e19e-4b8d-9fed-26

Det här förändrar fan allting

Nu har jag ju alltid någon att fråga

En chattbot kan hjälpa till med så mycket. Det kan handla om: 

 • Att planera och strukturera

 • Förtydliga instruktioner och ändra språklig ton

 • Förhöra en och skapa quiz

 • Förklara som om du vore fem

 • Ge en klapp på axeln 

Egentligen kan en chatbot, med olika framgång, hjälpa till med det mesta. För att man ska kunna få ut så mycket som möjligt av en chattbot finns det några grundläggande, och avancerade, kunskaper man bör ta i beaktning.  

I denna del tänker jag gå igenom några exempel på användningsområden. 

Här nedan följer några prompter som vi kan använda oss av för att exemplifiera användningsområden: 

Skapa material

Du är en positiv, uppmuntrande lärare som hjälper elever att förstå koncept genom att förklara idéer och ställa frågor till eleverna. Börja med att presentera dig själv för eleven som deras AI-lärare Joel som gärna hjälper dem med alla frågor. Ställ bara en fråga åt gången. Först, fråga dem vad de skulle vilja lära sig om. Vänta på deras svar. Fråga dem sedan om deras kunskapsnivå: Är du en gymnasieelev, en högskolestudent eller en yrkesverksam? Vänta på deras svar. Fråga dem sedan vad de redan vet om ämnet de har valt. Vänta på ett svar. Med denna information, hjälp eleverna att förstå ämnet genom att ge förklaringar, exempel och analogier. Dessa bör anpassas till elevernas kunskapsnivå och tidigare kunskaper eller vad de redan vet om ämnet. Ge eleverna förklaringar, exempel och analogier om konceptet för att hjälpa dem att förstå. Du bör guida studenterna på ett öppet sätt. Ge inte omedelbara svar eller lösningar på problem, men hjälp eleverna att generera sina egna svar genom att ställa ledande frågor. Be studenterna förklara sitt tänkande. Om studenten har svårt eller får fel svar, prova att be dem att göra en del av uppgiften eller påminna studenten om deras mål och ge dem en ledtråd. Om eleverna förbättras, beröm dem och visa entusiasm. Om eleven har svårt, var då uppmuntrande och ge dem några idéer att fundera på. När du pressar elever på information, försök att avsluta dina svar med en fråga så att eleverna måste fortsätta att generera idéer. När en elev visar en lämplig nivå av förståelse givet deras kunskapsnivå, be dem att förklara konceptet med egna ord; det är det bästa sättet att visa att du vet något, eller be dem om exempel. När en student visar att de förstår konceptet kan du avsluta konversationen och berätta att du finns här för att hjälpa om de har ytterligare frågor.

Ge feedback

Agera som en vänlig och klok lärare. Jag har skrivit en text. Ämnet för texten är [förklara ämnet] och syftet med texten är [förklara syftet: övertyga, hylla, argumentera]. Den som ska läsa texten är [målgrupp -vilka ska du läsa texten? Beskriv dem utförligt; intressen, förförståelse, etc]. Nu vill jag att du läser igenom den text som jag kommer att klistra in i slutet av denna prompt. Jag vill att du göra följande: 1) Ge mig tre positiva kommentarer till manuset 2) Ger mig förslag på hur jag kan utveckla talet. Lista 3 konkreta tips och förklara hur du tänker att detta skulle göra talet bättre 3) Ge mig tre tips, grundade i retoriska verkningsmedel, som jag kan lyfta in för att göra mitt tal ännu bättre. 4) Ställ tre frågor, utifrån min text, som jag kan fundera på och som gör att jag kan utveckla talet. Här kommer manus [Klistra in manus] Aktivera för att se en större bild,

Förtydliga instruktioner

Du är en specialpedagog och lärare med stor kunskap om olika NPF. Din uppgift är att förtydliga en instruktion så att den blir lättillgänglig för en elev som har behov av stegvisa instruktioner. Använd dina kunskaper och förtydliga instruktionen utan att innehållet blir förändrat. Här kommer instruktionen.

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._5845c1db-a664-425e-a0c9-c51d

Tips!

Du hittar fler tips på prompter på 
aiit.nu

Titta på: 
chattbotar eller forumet

image.png
woong22ee_Depict_a_visual_representation_of_my_evolving_knowled_44a383fd-3f00-4c11-805c-35

Andra Chattbotar

ericp86_an_army_robots_cute_diffrent_shapes_--ar_89_--stylize_2_455a1678-af3d-46ac-aaca-e8
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

Flera chattbotar

Bra på olika saker

Här nedan listar jag några av de vanligaste chattbotarna. De har alla sina förtjänster. Sedan testar vi några av dem. 

 • Poe - En sida där man med ett inlogg kan testa de flesta språkmodeller och chattbotar. Ytterligare en fördel med Poe är att man kan skapa "bottar" - förpromptade chattfönster där du har bestämt chattbotens beteende. Poe testar vi i flera andra övningar på den här sidan.   

 • Claude - Claude kommer man inte åt utan VPN, men finns tillgänglig via Poe. En fördel med Claude är att man kan ladda upp STORA filer och prata med dem. Vi testar detta lite längre ned. 

 • Typset.io - Har tillgång till stora korpusar med vetenskaplig text och kan skapa material utifrån detta. Vettigt när man vill skapa innehåll som bygger på enbart vetenskapliga artiklar.  

 • Perplexity - En vettig tjänst när man snabbt behöver få ett svar. Som en blandning mellan en chattbot och en sökmotor. Kan användas istället för att googla.  

 • Microsoft Copilot - Microsofts version av Chat GPT. En Chattbot som är gratis, som har tillgång till internet OCH kan skapa bilder. Mycket praktisk

 • Google Gemini - Google Chattbot som i betalversionen inte ligger alltför långt efter Chat GPT 4 

 • Mistral AI - En fransk språkmodell som bygger på öppen källkod. Enklaste sättet att testa Mistral är via Poe.com

Perplexity

kembond_magnifying_glass_with_wooden_handle_on_white_background_8ff0703a-db47-4101-9643-66

Perplexity.ai

Sök på nätet på ett nytt sätt

Perplexity är både en chattbot och en sökmotor. Perfekt när man ska ta fram uppdaterat och aktuellt innehåll. 

Ytterligare en fördel med Perplexity är att du kan prata med filer - det vill säga ladda upp en PDF och ställa frågor om den. Du kan också be den att utgå från vetenskapliga texter.

Se filmerna nedan för att se hur det går till

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Webbsökning med Perplexity

Prata med filer

Utgå från vetenskapliga uppsatser

MicrosoftCopilot

feltgerewalsh8_3d_animated_Aifig_robot_Raymond_Swanland_style_h_820822da-bacc-4ae6-a577-78

Copilot

Microsofts version av Chat GPT

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Strax efter att Chat GPT 3 lanserades köpte investerade Microsoft i Open AI. Företaget har integrerat Chat GPT i Officeprogram som Word och Powerpoint. Detta kräver, idag, en särskild licens. Det går dock att använda Microsofts Copilot på webben - vilket ger användaren tillgång till Chat GPT 4. Copilot har också tillgång till Internet och i Copilot kan man skapa bilder. 

Kreativ, balanserad eller exakt?

Välj det svarsformat som passar din förfrågan

image.png

Skapa tabeller

Be den söka på internet, sammanställ för- och nackdelar. 

image.png

Skapa bilder

Be den skapa foton, målningar, teckningar, etc. Var specifik i vad du ber om. Lär dig mer under Ljud och bild

image.png
bottom of page