top of page
image.png

AI 

undervisning

A swedish teacher sitting by an old computer. In the style of swedish photographer Lars Tunbjörk

image.png
AI i undervisningen

Vem, Varför, Vad?

A black and white photo of a futuristic classroom. In the style of Ilse Bing

Joel Rangsjö

IT-pedagog och lärare i svenska och spanska, Bäckadalsgymnasiet

Svar från Microsofts AI-Chatbot Bing Chat

Joel Rangsjö är en svensklärare som har intresse för artificiell intelligens (AI) och dess användning i utbildning. Han arbetar på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping och bor i Bankeryd med sin fru Nadia1. Han är född den 11 december 1984 och har namnsdag den 13 juli.1

Joel Rangsjö har gjort flera experiment med AI-verktyg för att undersöka hur de kan lösa och bedöma uppgifter som elever får i skolan. Han har bland annat använt sig av ChatGPT, ett program som kan generera texter baserat på instruktioner eller frågor. Han har visat att ChatGPT kan klara av att skriva ett anförande som skulle få högsta betyg på nationella provet i svenska. 2,3.. Han har också låtit ChatGPT rätta en uppsats som en elev hade skrivit och jämfört resultatet med sin egen bedömning. 2,3.

Joel Rangsjö menar att AI inte är ett hot mot lärarnas roll, utan snarare en möjlighet att förbättra undervisningen och ge eleverna mer stöd och feedback. Han tror att lärare kommer att behöva tänka annorlunda i framtiden och anpassa sig till den nya teknologin. 2,3.

Bing - Genererade presentationen
Elevenlabs - Genererade text-till-tal (klonad röst)
Midjourney - 
Genererade bilden på Arnold
Mubert - Genererade musiken
Studio D-ID - Genererade läppsynken
Chat GPT - skapade det snälla manuset

Varför
ska jag

bry mig?

AI is the most profound technology humanity is working on. More profound than fire, electricity, or anything that we have done in the past."

Sundar Pichai, CEO Alphabet (Google)

The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.

Stephen Hawking

“AI is like electricity. Just as electricity transformed every major industry a century ago, AI is now poised to do the same.”

Andrew Ng, the founder of Google Brain

image.png

Vad är intelligens?

Intelligens (av latin intellego, att förstå, begripa, inse, avgöra), mental förmåga; förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning.

Wikipedia

0_3 (1).png

Kan du rita?

AI kan vara både pensel och konstnär. Testa själv

Har du använt AI i undervisningen eller i ditt jobb?

Tveka inte att ställa frågor

Hur kan man använda AI som lärare?

image.png
image.png

AI-verktyg

bottom of page