top of page
pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._A_19b943ac-2397-4cf6-9601-d4

Språkundervisning och AI

Workshop

Jonatan Tensetti och Joel Rangsjö, 7/2

gusum_rectangle_rounded_button_dark_colors_design_e891d9b6-6e53-468e-a741-99b64e617b35 (1)
gusum_rectangle_rounded_button_dark_colors_design_e891d9b6-6e53-468e-a741-99b64e617b35 (1)
gusum_rectangle_rounded_button_dark_colors_design_e891d9b6-6e53-468e-a741-99b64e617b35 (1)
erdigeg12_blue_heart_icon_love_white_background_8e3c23dd-ef0c-4e20-9c1c-6cfb7d3ec864 (1).p

Learning by doing

Här hittar du några av de verktyg vi har pratat om idag. Använd nu tiden till att testa de prompter, verktyg och tjänster du vill. Sidan kommer att ligga kvar även efter Workshopen så du kan lugnt gå tillbaka och testa. 

Diskussionsfrågor

Vi återsamlas i mötet klockan 16.10. Fundera gärna på följande frågor

Vilket verktyg testade du?

- Vad tyckte du?

- Hjälper det för mycket?

-När ska det användas?

-På vilket sätt kan det användas för att göra undervisningen mer lustfylld?

 

Vilka risker finns med att lämna ett barn ensamt med chattbotar?

Hur kan vi integrera AI-verktyg på ett meningsfullt sätt i vår undervisning utan att överbelasta oss själva eller våra elever med teknologi?

Chat GPT

En Chatbot från open AI

Elevenlabs

Text-till tal

Edpuzzle

Skapa frågor till ett youtube-klipp

Questionwell

Skapa quiz

Invideo

AI-skapa film

Suno AI

Skapa musik

AI-verktyg

Gliglish

Träna kommunikation

Chat GPT voice

Träna kommunikation

Poe

Bygga en egen chattbot

Dalle 3

AI-skapa bilder

Gamma.app

AI-skapa presentationer

Curipod

Skapa interaktiva presentationer

yumijane_a_photo_image_of_earphone_on_a_white_background_--chao_de0f60c0-1862-43a5-acb9-61

Reception

I denna övning ska vi använda en Chattbot för att skapa ett manus till en hörförståelse, sen ska vi skapa hörförståelsen. Senare får du testa att skapa såväl video som musik. 

skapaett manus

pluggen_a_photo_of_a_friendly_robot_holding_a_pencil_White_back_f2f80452-ad00-4e1e-ab22-34

Chat GPT

Skapa ett manus till en hörförståelse

01

Skapa en outline

02

Be Chattboten skriva texten

Börja med att klistra in följande prompt i Chat GPT (eller i den lilla lila bollen här nedan)

Du är en expert på ämnet [svenska] och att skapa pedagogiskt läromaterial för [utbildningsnivå] i kursen [spanska steg 3]. Din uppgift är att skapa ett manus till en hörförståelse om [ämne]. Jag vill att språket i texten skall vara pedagogiskt, tydligt och anpassat till språknivån [fyll i språknivå - europeisk språkportfolio fungerar väl].

 

Arbeta enligt följande steg
1. Skapa en outline till texten
2.Resonera kring outline
3. Förbättra outline

Skriv en sammanhängande text utifrån din outline. Skriv cirka [antal ord]

image.png

03

04

tolyambos_White_Usb_Cable._White_USB_cable_isolated_with_clippi_0ff18065-da54-4ed0-ab5c-b2

Fortsätt att iterera

Be om ett quiz

Fortsätt att jobba med manuset tills det att du känner dig nöjd. Be chattboten att förlänga, förenkla eller förbättra

Skapa nu ett quiz. Skapa 8 flervalsfrågor med fyra alternativ. Skapa också två öppna frågor på passande språknivå. Ge mig också facit till frågorna

Tips!

Du hittar fler tips på prompter på 
aiit.nu

Titta på: 
chattbotar eller forumet

image.png

Skapahörförståelse

Elevenlabs.com

Skapa en hörförståelse

ElevenLabs är en riktigt bra tjänst som använder AI för att skapa naturligt tal. Tjänsten fungerar på en rad språk och det går till och med att klona sin egen röst. 

I filmen nedan utgår vi från att du klistrar in texten du skapade i övningen ovan, men det går såklart bra att använda en annan text.

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Under inställningar kan du välja röst, välja vilken modell du ska köra och välja om AI:n ska prioritera stabilitet över variation. Ibland kan man behöva dra lite i spakarna för att få det som man vill

magnusbydesign_classic_vintage_over_ear_headphones_in_the_style_353254a1-682f-4fe5-a016-94
Inställningar

Bonus:Dubba ett klipp

Dubba ett klipp

 Dubba ett klipp i ElevenLabs

En bra funktion i ElevenLabs är att man kan Dubba ett klipp, en Youtube-film eller liknande. ElevenLabs klonar rösten/rösterna i klippet och använder samma röst men på ett annat språk. 

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Skapaquiz av ettYoutube-klipp

Marie-JosepheBeaudry_red_Bad_robot_1b97ecf0-918b-492f-81ee-f177b5c96a94 (1).png

Edpuzzle.com

Gör om ett Youtube-klipp till quiz

Edpuzzle är en riktigt bra sida där du kan skapa frågor till ett Youtubeklipp eller ett klipp som du själv laddar upp. Eleverna tittar på klippet och det dyker upp en fråga som eleverna måste svara på för att kunna titta vidare. Eleverna kan titta om på det segmentet tills de kan svaret. 

Nu går detta ännu snabbare genom att man kan låta AI skapa frågorna. Supersmidigt!

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Skapaquiz

Questionwell

Skapa quiz som går att exportera till Kahoot, Quizlet, etc

Questionwell är en fiffig sida där man kan skapa ett quiz utifrån en text eller länk till artikel, eller till och med en prompt. Detta quiz kan man sedan, på ett enkelt sätt, exportera till valfritt responssystem såsom Kahoot, Quizlet, Gimkit, etc. 

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Skapaen film

yousifalhosani_robot_and_camera_--ar_916_--style_raw_9ce65fb6-2d94-4eb5-8490-4376d4bbf5c9

Invideo

Skapa en film

Invideo är en tjänst att hålla koll på. Med hjälp av en prompt kan du snabbt skapa en film. Perfekt om man vill skapa något som sätter igång diskussioner eller om man behöver skapa innehåll där inget finns. 

Använd sedan ElevenLabs för att dubba filmen till det språk du vill ha den på

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Skapamusik

peludis_Robot_is_playing_the_guitar_in_the_living_room_--style__a80a94b0-54a5-4df8-8526-f0

Suno.ai

Skapa en låt

Suno är en ganska imponerande tjänst där man snabbt kan skapa en låt. Antingen låter du AI:n generera texten eller så skriver du texten själv. 

"En dödsmetall-låt som vänligt och bestämt ber mina elever att hålla tyst"

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png
randomUser_Manila_envelope_for_sending_letters_white_background_1f380a8d-96f6-4a32-b2e9-c7

Interaktion

I denna del ska vi använda AI för att träna muntlig produktion

Konversationsagenter

Gliglish.com

Träna kommunikation

Gliglish är en bra sida att börja med och en bra sida att låta eleverna träna på eftersom den inte kräver inloggning. Gliglish pratar med Chat GPT och har ett förinställt beteende där den hela tiden ställer frågor. 

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

TränaKommunikationMed Chat GPT

SharonAdams_A_futuristic_smartphone_soft_focus_photography_Blin_02cafb54-8615-4c83-9715-c2

Chat GPT i appen

Träna kommunikation med Chat GPT i appen

I appen Chat GPT kan man träna på att tala. Den finns på både App-store och Play-store. Genom att trycka på den lilla hörlursikonen kan du tala och Chat GPT svarar på det språket du vill. Här gäller det, för att konversationen ska bli meningsfull, att du instruerar chat GPT hur den ska bete sig. T.ex. som en lärare som korrigerar och uppmuntrar, eller som en jämnårig person från målspråkslandet. Du kan såklart även specificera vad du ska tala om, etc. 

Du är en språklärare och samtalspartner. Jag håller på att lära mig svenska och du och jag kommer att ha en konversation på språket svenska (Alla dina frågor kommer att vara på svenska). Min språknivå är A2. Vi kommer att tala om intressen och fritidsaktiviteter. Agera som om du vore en 16-årig kille Jönköping. Du ställer första frågan. På svenska"

Byggaen bot

pluggen_A_tall_cute_robot._White_shoes._

Poe.com

Bygga en bot

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Poe.com är en sida där du kan skapa färdiga botar - det vill säga botar som agerar såsom du har instruerat dem. Dessa kan du dela med elever som vill använda dem. Du kan inte tvinga dem att skapa konto, men vill de använda dem så går det bra.

 

Det kan finnas en fara i att använda något som är färdigskapat av någon annan. Du känner dina elever och vet hur de lär sig bäst. Detta är sant för såväl klassrummet som chattfönstret. Därför ska vi skapa en egen bot som beter sig på ett sätt som du bestämmer. 

Några ord om prompten

På samma sätt som sättet vi instruerar våra elever gör skillnad gör en välformulerad instruktion, prompt, skillnad när du talar med en chattbot. 

Ge en roll
Ge chattboten en roll. Ex: Lärare/restaurangpersonal/ungdom
Ge en uppgift
Definiera vad chattboten ska göra. Ex: Hålla en konversation/rätta dig/uppmuntra
Ge kontext
Ge så mycket information som möjligt för att chattboten ska veta något om dig och kunna agera på det Ex: språknivå, utmaningar, intressen, etc.
Definiera svarssätt
Hur ska chattboten svara? Uppmuntranden, genom att ställa ytterligare frågor, etc.

ai_photonect_realistic_photography_equipment_cameras_4k_--chaos_1515de8f-f61d-4112-a060-7b

Produktion

I denna del ska vi använda AI för att träna produktion. Det kommer vi bland annat göra genom att skapa bilder och presentationer

SkapaBilder

hadas_adler_red_A_cute_little_robot_woman_stands_in_front_of_a__a5cd8473-58d7-4a4d-b81c-df

Dalle 3

Skapa bilder med Dalle 3 i Microsoft Copilot

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Det finns många bildgeneratorer. Alla har sina för- och nackdelar. Med en bildgenerator kan du skapa bildstöd som är precist. Du kan också låta eleverna skapa bilder eftersom tjänsten förstår svenska. 
Dalle 3 är Open AI:s (Chat GPT) bildgenerator. För plusmedlemmar kommer man åt den i Chat GPT. Annars går den att använda på https://copilot.microsoft.com/ Den går även att använda på andra ställen som Bing.com/create eller Microsoft Designer. Men, fördelen med att använda den i Copilot är att du kan ta fram en bild och om du inte är nöjd med den kan du be AI:n att ändra delar och förbättra och förändra den ursprungliga bilden.

image.png
Andra bildgeneratorer

När du promptar Dalle 3 är det bra att vara så detaljerad som möjligt

 

1. Medium: Börja med att specificera vilken typ av medium du vill att bilden ska efterlikna. Det kan vara en målning, ett fotografi, ett albumomslag, en tecknad bild, etc.

• Exempel: "Målning"

2. Stil eller Konstnär: Om du siktar på en specifik konstnärlig stil eller vill att bilden ska likna en konstnärs verk, nämn det här.

• Exempel: "i stil med Vincent van Gogh"

3. Motiv: Beskriv vad som ska vara i bilden. Detta kan vara personer, djur, natur, stadsscenarier, fantasielement, etc.

• Exempel: "en ensam segelbåt på ett lugnt hav"

4. Miljö och Bakgrund: Specificera var scenen utspelar sig. Det kan vara inomhus, utomhus, i en stad, i naturen, etc. Inkludera viktiga element som byggnader, träd, himmel, etc.

• Exempel: "under en stjärnklar himmel"

5. Tid på Dagen: Nämn vilken tid på dagen din scen ska föreställa, som dag, natt, gryning, skymning, etc.

• Exempel: "vid solnedgången"

6. Färger och Ton: Ange önskade färger och den övergripande tonen eller stämningen i bilden, som ljus, mörk, pastell, levande, dämpad, etc.

• Exempel: "med varma orange och rosa toner"

7. Ytterligare Detaljer: Lägg till eventuella specifika detaljer som är viktiga för din vision. Det kan vara specifika föremål, väderförhållanden, känslor, etc.

• Exempel: "vattenytan är spegelblank"

8. Övrigt: Inkludera några sista önskemål eller specifikationer som inte passar in i de andra kategorierna.

• Exempel: "en känsla av lugn och frid"

 

Sammansatt exempel på en fullständig prompt:

 

"Målning i stil med Vincent van Gogh, föreställande en ensam segelbåt på ett lugnt hav under en stjärnklar himmel vid solnedgången. Bilden ska ha varma orange och rosa toner, med en spegelblank vattenyta och framkalla en känsla av lugn och frid."

SkapaPresentationer

Gamma.app

Skapa presentationer på några klick

Gamma är en AI-tjänst som på några klick tar fram en presentation. Du kan låta AI:n skapa hela presentationen utifrån en prompt, eller så kan du låta AI:n förhålla sig till en text. 

Självklart kan man behöva redigera och ändra det man inte tycker passar. 

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png
bottom of page